Arbejdsløshed

Arbejdsløshed er roden til alt ondt. Arbejdsløshed skader den enkeltes velfærd og velfærdssamfundet.

Arbejdsløshed skader den enkeltes velfærd og velfærdssamfundet

Arbejdsløshed fjerner borgeren fra samfundet og sig selv

Socialdemokratiet ser arbejde som grundlaget for både samfundet og den enkelte. Og arbejdsløshed som roden til alt ondt.


Uddannelse er det stærkeste værn mod arbejdsløshed. I mange år har Danmark fokuseret meget på gymnasierne og de videregående uddannelser. Til gengæld er erhvervsskoler og efteruddannelse blevet forsømt.


Frem mod 2025 forsvinder titusinder ufaglærte job. Til gengæld bliver der skabt lige så mange nye job til faglærte. Flere unge skal ind på erhvervsskolerne, og flere ufaglærte skal have svendebrev, så de også har et arbejde om fem år.


Socialdemokratiet vil investere i erhvervsuddannelserne, opkvalificering og efteruddannelse.


Arbejdsløshed må ikke sætte sig

Uanset hvor mange job, der bliver skabt, får en lille gruppe danskere aldrig fodfæste på arbejdsmarkedet.


8.000 danskere har været på kontanthjælp i mere end ti år. De sidder fast i arbejdsløshed. Vi skal have vristet dem fri og fundet en plads til dem. Både for samfundets og deres egen skyld.


Velfærdssamfundet kan kun hænge sammen, hvis alle bidrager med det, de kan. Og den enkelte får også en bedre tilværelse af at have kolleger og opgaver at stå op til. Det betyder noget for mennesker, at nogen mangler dig, hvis du ikke er der.


Ud af arbejdsløshed

Mange af dem, der er ramt af længerevarende arbejdsløshed, er ikke-vestlige indvandrere. Det går ud over integrationen. Den bedste måde at blive integreret i det danske samfund er ved at have et arbejde. Og det næstbedste er at have en hverdag, som svarer til at gå på arbejde.


Derfor vil Socialdemokratiet indføre pligt til at arbejde eller bidrage til samfundet på anden vis. For at få flere ind på arbejdsmarkedet, så de bliver en del af Danmark. Og så de får friheden til selv at vælge, hvad de vil i deres liv. At kunne forsørge sig selv er også friheden til at bestemme selv.


Arbejdsløshed er et fælles ansvar

Blandt borgerlige er det udbredt at mene, at arbejdsløshed kommer af dovenskab eller frirytteri. Kan man finde arbejdsløse, der udnytter systemet? Ja. Er de mange? Nej. Langt de fleste, der sidder fast i arbejdsløshed, vil gerne have et arbejde.


Ansvaret for at få et arbejde er først og fremmest deres eget. Velfærdssamfundet må aldrig tage ansvaret fra borgerne, fordi man i samme øjeblik umyndiggør dem.


Danskere, der har brug for hjælp, er ikke klienter. De er borgere, der selv kan og skal, men som af den ene eller anden grund har brug for andres hjælp til at finde et arbejde og finde sig til rette.


Det danske beskæftigelsessystem fungerer for mange, men ikke for alle. Derfor skal vi se beskæftigelsespolitikken efter i sømmene. Også vores egne reformer af førtidspension- og fleksjobordninger.


Alle, der kan arbejde, skal arbejde. Men dem, som ikke kan, skal selvfølgelig ikke.