Ældre

En tryg og værdig alderdom Vi vil investere mere i en værdig ældrepleje og mere plejepersonale.


Ældre, der har brug for hjælp til at klare hverdagen, skal have en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt. Derfor vil Socialdemokratiet år for år frem mod 2025 investere mere i en værdig ældrepleje og mere plejepersonale.


Ældre med demens og deres pårørende har særlige udfordringer. Dem skal vi tage hånd om ved at sikre veluddannet personale, specialindrettede demensboliger og hjælp til de pårørende. Vi skal udvikle og gøre brug af ny velfærdsteknologi. Men altid på en måde, der går hånd i hånd med tryghed for de ældre.


Alt for mange ældre føler sig ensomme. Derfor skal kommunerne eller frivillige organisationer med statsstøtte hjælpe ensomme ældre ud af ensomheden og skabe mulighed for samvær med andre ældre eller frivillige, der arrangerer lokale aktiviteter.


Socialdemokratiet går ind for frit valg af leverandør. Men de mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed. Derfor skal de private leverandører kunne dokumentere en holdbar økonomi og bære et økonomisk ansvar, når det går galt.

 

Læs mere om Socialdemokratiets vision for den offentlige sektor

 

 

Filer:


Tillid, faglighed og arbejdsglæde.pdf
PDF
928 KB