Opbygning og love

Formål Socialdemokratiet arbejder for de demokratiske, socialistiske ideers udbredelse og anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.


Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge, hvilken forening man vil være medlem af, men det er typisk den lokale forening, der hvor man bor.

 

Som medlem af Socialdemokratiet har man ret til at:

  • deltage i de politiske beslutninger og i det organisatoriske arbejde.
  • deltage i opstilling og valg af kandidater til politiske og organisatoriske tillidshverv på opstillingsmøder og gennem urafstemninger.
  • efter et års medlemskab, at søge opstilling til politiske valg til kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet og andre nærdemokratiske råd. Dog kan der gives dispensation ved generalforsamlinger.
  • stille op til tillidsposter i partiet, som fx forenings-, kreds-, og regionsbestyrelser, partistyrelse og delegeret til repræsentantskabsmøder og kongresser.

Kongressen er partiets lovgivende og i alle forhold øverste myndighed. Der afholdes ordinær kongres hvert fjerde år. På de ordinære kongresser vedtages forskellige politiske programmer, ligesom der er valg af partistyrelse og behandling af partiets love.

 

Imellem de ordinære kongresser afholdes temakongresser, hvor der efter forudgående drøftelser i organisationen vedtages udtalelser vedrørende temaer fastlagt af partistyrelsen.

 

På den ordinære kongres vælges partiets formand, to næstformænd og partisekretæren. Blandt formand og næstformænd skal begge køn være repræsenteret. Blandt de to næstformænd skal der mindst være en, der ikke er folketingsmedlem eller medlem af Europa-Parlamentet.

 

Download vores love herunder:

 

Filer:


Love_2016_2020.pdf
PDF
366 KB