Praktikplads hos Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet

Brænder du for at få international erfaring og et uvurderligt kendskab til, hvordan EU fungerer i praksis? Har du mod på et hektisk og lærerigt semester i det politiske maskinrum hos Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet? Nu har du chancen for at blive en del af socialdemokraternes hold i EU, da vi søger praktikanter til ansættelse i Bruxelles i perioden 1. september 2020 til 29. januar 2021.


De tre socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet – Christel Schaldemose, Niels Fuglsang og Marianne Vind – søger hver især en praktikant for efterårssemesteret.

 

Vi lægger vægt på, at du får en interessant og lærerig tid hos os og garanterer udfordrende opgaver, der både giver indsigt i Europa-Parlamentets arbejdsgange og arbejdet for en politiker. Du får samtidig mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen og arbejde med områder, du har særlig interesse for. Du får selvstændigt ansvar for enkelte arbejdsområder, mens der ligeledes vil være opgaver, der går på tværs af delegationens tre kontorer.

 

Vi tilbyder et unikt indblik i Europa-Parlamentets arbejde, hvor du også får mulighed for at rejse med til Strasbourg og opleve en plenarforsamling fra forreste række.

 

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver er alsidige og vil i høj grad afhænge af dine interesser og kompetencer samt det politiske landskab. Du vil blandt andet skulle:

  • Udarbejde notater om og analyser af lovforslag og andre politiske sager.
  • Følge lovgivningsarbejdet i Europa-Parlamentets udvalg.
  • Udarbejde skriftligt materiale som eksempelvis debatindlæg, taler og pressemeddelelser samt svar på henvendelser fra borgere og interesseorganisationer.  
  • Holde oplæg for uddannelsesinstitutioner og andre besøgsgrupper.

 

Din profil

Vi forventer i udgangspunktet, at du er i gang med en samfundsvidenskabelig eller journalistisk/kommunikativ uddannelse. Du kan være alt fra jurist til journalist - men vi er også åbne over for ansøgere med andre baggrunde. Det er vigtigt for os, at du har et grundlæggende EU-kendskab, og at du har indsigt i Socialdemokratiets grundholdninger og værdier. Det er ikke et krav, at du har været aktiv for Socialdemokratiet, eller at du er medlem af partiet. Vi lægger vægt på, at du er en skarp formidler, mundtligt såvel som skriftligt, og at du har en stærk analytisk sans. Gode engelskkundskaber er et krav.

 

Vilkår

Det er en forudsætning, at praktikopholdet kan indgå som en del af din uddannelse. Vi yder et månedligt bidrag til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med dit ophold i Bruxelles. Herudover betaler vi flybilletter ved rejsen til og fra Bruxelles og en tur til Danmark undervejs i dit ophold. Udgifterne til en tur til Strasbourg dækkes ligeledes. Endelig er vi også behjælpelige med at finde bolig. Det er endvidere muligt at søge legater og stipendier.

 

Ansøgning vedlagt CV, karakterer og eventuelle udtalelser og andre relevante dokumenter fremsendes pr. e-mail til sekretariatsleder Maj Jensen Christensen (majlouise.jensenchristensen@europarl.europa.eu) mærket "Praktikant" senest d. 27. februar 2020 kl. 12.00.

 

Samtaler forventes at finde sted i København i uge d. 13. marts på Christiansborg.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Maj Jensen Christensen på e-mail eller via telefon +45 22 6 22 33 6.