Praktikant til Organisation og Uddannelse

OBS! Grundet COVID-19 har Socialdemokratiet valgt at suspendere ordningen med praktikanter i forårssemestret 2021.


Drømmer du om en fremtid i en politisk ledet organisation på Christiansborg eller i en NGO? Og har du god sans for organisationsudvikling, uddannelse og ledelse af forandringsprocesser? Så er du måske morgendagens organisatoriske konsulent og en oplagt kandidat til vores praktikprogram med en erkendtlighed på op til 18.000 kr.

 

Som praktikant i Socialdemokratiets partiorganisation står du over for et intenst semester i praktik med et væld af unikke oplevelser og erfaringer fra Christiansborgs korridorer, partiforeningerne lokalt, men du får også adgang til et netværk, som du vil have gavn af resten af din professionelle karriere. Du skal være forberedt på en stejl læringskurve og på at lære fra de bedste i branchen. I den politiske verden, og særligt på Christiansborg, går tingene meget stærkt, og du bliver en del af et team med mange bolde i luften og de dygtigste mennesker indenfor organisatorisk læring, politisk kommunikation og forandringsledelse.

 

Du vil som praktikant hos os have rig mulighed for at få trænet dine evner inden for intern og ekstern kommunikation, analyse, kampagne- og organisationsudvikling, projektledelse, planlægning og koordinering.

 

Fokus på din udvikling

Praktikforløbet bliver skræddersyet til dig og din uddannelsesprofil. Du bliver en del af afdelingen for organisation og uddannelse, som er placeret på Christiansborg, hvor du får tilknyttet en praktikvejleder, der følger, understøtter og vejleder dig i dit personlige forløb. For os er det vigtigt, at du under praktikforløbet får erfaringer og tilegner dig praktiske evner, som du ikke ville få på et almindeligt semester på studiet.

 

Målet med praktikantforløbet er at klæde dig godt på til en fremtidig karriere i en politisk organisation eller i den offentlige forvaltning.

 

I løbet af din praktikperiode vil du derfor deltage i udviklingen af kampagner, strategisk kommunikation og analyse. Det kan indebære udvikling og eksekvering af undervisnings- og kampagnemateriale i forhold til den lokale og landspolitiske dagsorden, skriftlig formidling i form af nyhedsbreve, indbydelser og organisatoriske beretninger til den øverste ledelse i Socialdemokratiet. Vi lægger vægt på, at dine opgaver er alsidige, lærerige og har relevans for din uddannelse.

 

Der er to praktikforløb årligt:

  • Forårssemestret (februar til juli, 5 mdr.)
  • Efterårssemestret (august til februar, 6 mdr.)

Alle praktikantstillinger til forårssemesteret 2021 er suspenderet, men du er velkommen til at sende din ansøgning til efterårssemesteret allerede i dag.

  

Ansøgning

Du kan allerede nu komme i betragtning til en praktikantstilling, hvis du sender en ansøgning vores vej. Den sendes elektronisk til s.praktikanter@ft.dk.

I emnefeltet skriver du: ’Organisation og uddannelse’ samt hvilket semester du søger praktikstilling til.

  

Ansøgningen samles i én pdf indeholdende:

  • Motiveret ansøgning (beskriv gerne dine politiske og organisatoriske interesseområder)
  • CV
  • Karakterudskrift
  • Relevante udtalelser

 

Det er en forudsætning, at praktikforløbet kan meritoverføres til en relevant videregående uddannelse. Der vil være mulighed for fleksibilitet i forbindelse med eksamener og universitetsopgaver.

 

Ansøgningsfrist:

Forårssemestret 2021: Suspenderet

Efterårssemestret 2020: 1. juni 2021

 

Ansøgninger modtages løbende, og der vil løbende blive afholdt samtaler.

 

For spørgsmål om praktikforløbet kontakt venligst praktikansvarlig konsulent Sara Ronja Duus, +45 61 62 48 98 eller sara.duus@ft.dk

 

Netværk og socialt sammenhold

Du bliver en integreret del af det socialdemokratiske hold, der til dagligt er med til at forme fremtidens Danmark med afsæt i partiets mål og visioner. Som praktikant bliver du automatisk medlem af Socialdemokratiets studenter- og praktikantforening ”S-tudenter”, der er drevet frivilligt af partiets studenter og praktikanter.

 

Som praktikant bliver du også en del af Socialdemokratiets alumnegruppe, som består af nuværende og tidligere praktikanter. Her vil du løbende blive inviteret til alumnearrangementer, netværksmøder, sociale events og andre arrangementer i Socialdemokratiet.

 

Socialdemokratiet har i dag 48 medlemmer af Folketinget, mere end 900 regionsråds- og kommunalpolitikere og mere end 34.000 medlemmer. Socialdemokratiets samlede sekretariat består af omkring 70 medarbejdere og har til huse på Christiansborg. Sekretariatet er en travl, til tider hektisk arbejdsplads, men er præget af en uformel tone.