Praktikant til kampagne- og organisationsudvikling

Vil du med ind i maskinrummet hos Danmarks største parti, og være med til at drive den social-demokratiske organisation fremad?


Du bliver en del af holdet, der arbejder med medlemsorganisationsudvikling, samt idéudvikling og forberedelse af valgkampe og politiske kampagner. Du vil som praktikant hos os have rig mulighed for at få trænet dine evner inden for intern og ekstern kommunikation, analyse, kampagne- og organisationsudvikling, projektledelse, planlægning og koordinering.

 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være at:

  • Udvikle, forberede og afvikle politiske nationale kampagner
  • Bidrage til planlægningen og afvikling af nationale, borgernære debatarrangementer
  • Bidrage til udvikling og implementering af en organisationsudviklingsproces, der skal sikre flere medlemmer, flere borgernære samtaler og mere engagement og en større mangfol-dighed
  • Være med til at arrangere og koordinere kurser og konferencer i partiet om (f.eks. organi-sationsudvikling)
  • Hjælpe med andre større og mindre organisationsopgaver (f.eks. lokalpolitisk debat, Soci-aldemokratiets kongres m.m.)

 

Om dig

  • Du er i gang med en relevant professionsbachelor-, bachelor- eller kandidatuddannelse
  • Du kan arbejde selvstændigt både med akademiske og praktiske opgaver
  • Du er interesseret i samfundsforhold og politik
  • Du formår at holde overblikket selvom du har mange forskellige opgaver på en gang
  • Du trives godt i miljøer med højt humør og højt til loftet

 

Praktikforløbet er ulønnet, men vi yder et månedligt supplement til din SU på 3.000 kr. Det forven-tes, at du kan få opholdet meritoverført og modtage SU. Desuden forventer vi, at du har kendskab til og deler socialdemokratiske grundholdninger. Vi tilbyder en spændende hverdag, hvor du vil få mulighed for at komme helt tæt på den politiske hverdag i Socialdemokratiet, arbejde intensivt med valgkamp og understøttelse heraf, samt udvikle dine faglige kompetencer.

 

Ansøgning vedlagt CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger bedes være samlet i ét doku-ment og skal være os i hænde senest d. 5. november 2019 kl. 12.00. Samtaler forventes at finde sted i uge 46. Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til seniorkonsulent Helle Bager Nielsen på tlf. 22200812. Arbejdstiden er 35 timer om ugen.

 

Ansøgningen bedes sendt til trine.thomhav@ft.dk markeret med emnet ’Praktikant til organisation og kampagne’. Din arbejdsplads vil være på Partikontoret, Christiansborg, 1240 København K.