Karin Gaardsted søger praktikant

Jens Otto Krag-legatet Kom i praktik hos Socialdemokratiets folketingsmedlem Karin Gaardsted (ordfører for IT & tele, forbrug samt Færøerne og Grønland) og bliv en del af Socialdemokratiets praktikprogram Jens Otto Krag-legatet.


Jens Otto Krag-legatet er et praktikprogram for universitetsstuderende, der drømmer om en karriere på Christiansborg eller i centraladministrationen. Modtagere af Jens Otto Krag-legatet kommer i et semesters praktikforløb på Christiansborg. Du bliver en del af et praktikanthold bestående af nogle af landets dygtigste universitetsstuderende.

 

Læs mere om Jens Otto Krag-legatet her.

 

Du kan blive tilknyttet ordfører for IT & tele, forbrug samt Færøerne og Grønland Karin Gaardsted som praktikant på Jens Otto Krag-legatet. Det bliver din mentor og vejleder undervejs. 

 

Sådan søger du

Ønsker du at blive tilknyttet Karin Gaardsted som praktikant på Jens Otto Krag-legatet skal du sende en ansøgning til s.praktikanter@ft.dk.

 

Skriv ”Karin Gaardsted” i emnefeltet og hvilket semester du søger praktikstilling til (f.eks. "Karin Gaardsted", forår 2019”)

 

Ansøgningen samles i én pdf indeholdende:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Karakterudskrift
  • Evt. relevante anbefalinger

Det er en forudsætning, at praktikforløbet kan meritoverføres til en relevant videregående uddannelse. Der vil være mulighed for fleksibilitet i forbindelse med eksamener og universitetsopgaver.

 

Ansøgninger modtages løbende, og der vil løbende blive afholdt samtaler. For spørgsmål om praktikforløbet kontakt konsulent Thomas Schjødt, 61624215 eller thomas.schjodt@ft.dk.