Jens Otto Krag-legatet

Praktikprogrammet på Christiansborg Jens Otto Krag lægger navn til Socialdemokratiets praktikantlegat for landets dygtigste universitetsstuderende, der drømmer om en karriere på Christiansborg eller i centraladministrationen.


Praktikforløb helt tæt på den politiske magt

Drømmer du om en fremtid på Christiansborg eller i centraladministrationen? Og har du en særlig sans for politisk strategi, analyse og kommunikation? Så er du måske morgendagens politiske toprådgiver og en oplagt kandidat til Jens Otto Krag-legatet. Modtagere af legatet får en erkendtlighed på op til 18.000 kr. for praktikopholdet.


Som legatmodtager i Socialdemokratiet står du over for et intenst semester i praktik med et væld af unikke oplevelser og erfaringer fra Christiansborgs korridorer og et netværk, som du vil have gavn af resten af din professionelle karriere. Du skal være forberedt på benhårdt arbejde og på at lære fra de bedste i branchen. Christiansborg er et sted, hvor tingene går stærkt, og hvor du finder de dygtigste mennesker inden for politisk analyse, kommunikation og strategi.


Praktikforløbet bliver skræddersyet til dig og din uddannelsesprofil. Du bliver en del af sekretariatet på Christiansborg, hvor du får tilknyttet en mentor, som typisk vil være en folketingspolitiker og en rådgiver, som du løbende sparer med. For os er det vigtigt, at du under praktikforløbet får erfaringer og tilegner dig praktiske evner, som du ikke ville få på et almindeligt semester på studiet.

Der er ikke to dage, der er ens. Og du vil blive udfordret og kastet ud på dybt vand. Det vigtigste er, at du har viljen til at lære og modet til at fejle. Og at du gør brug af din kritiske sans og kreative evner.

 

Netværk og socialt sammenhold

Du bliver en integreret del af det socialdemokratiske hold, der til dagligt er med til at forme fremtidens Danmark med afsæt i partiets mål og visioner. Som praktikant bliver du automatisk medlem af Socialdemokratiets studenter- og praktikantforening ”S-tudenter”, der er drevet frivilligt af partiets studenter og praktikanter.


Partiet arrangerer i hvert forløb en række arrangementer og udflugter for alle deltagere i programmet, hvor man kan blive klogere på hvordan det er at arbejde for et regeringsparti set fra forskellige stillinger, f.eks. som politisk konsulent i et partisekretariat eller som særlig rådgiver i et ministerium.

 

Som praktikant bliver du også en del af Socialdemokratiets alumnegruppe, som består af nuværende og tidligere praktikanter. Her vil du løbende blive inviteret til alumnearrangementer, netværksmøder, sociale events og andre arrangementer i Socialdemokratiet.

 

Der er to praktikforløb årligt:

  • Forårssemestret (februar til juli, 5 mdr.)
  • Efterårssemestret (august til februar, 6 mdr.)

 

I foråret 2020 kan du blive tilknyttet: 

 

Ansøgning

Du kan allerede nu komme i betragtning til en praktikantstilling, hvis du sender en ansøgning vores vej. Den sendes elektronisk til s.praktikanter@ft.dk.
 

Skriv i emnefeltet navnet på de politikere eller afdeling i Socialdemokratiet, du ønsker at blive tilknyttet samt hvilket semester du søger praktikstilling til (f.eks. ”Jeppe Bruus og Annette Lind, forår 2020”).

 

Ansøgningen samles i én pdf indeholdende:

  • Motiveret ansøgning (beskriv gerne dine politiske interesseområder)
  • CV
  • Karakterudskrift
  • relevante anbefalinger

Det er en forudsætning, at praktikforløbet kan meritoverføres til en relevant videregående uddannelse. Der vil være mulighed for fleksibilitet i forbindelse med eksamener og universitetsopgaver.

 

Ansøgningsfrist:

Forårssemestret 2020: 18. oktober 2019 - rykket til 25. oktober 2019
Efterårssemestret 2020: 1. april 2020


Ansøgninger modtages løbende, og der vil løbende blive afholdt samtaler. For spørgsmål om praktikforløbet kontakt konsulent Barbara Herzog, 61624947 eller barbara.herzog@ft.dk

 

Om Jens Otto Krag

Jens Otto Krag var formand for Socialdemokratiet og Danmarks statsminister fra 1962-1968. Han var uddannet økonom fra Københavns Universitet og kendt for sit intellekt, sin flittighed og som strategen med blik for de internationale tendenser.

 

undefined