Jens Otto Krag-legatet

OBS! Grundet COVID-19 har Socialdemokratiet valgt at suspendere ordningen med akademiske praktikanter i forårssemestret 2021.


Jens Otto Krag lægger navn til Socialdemokratiets praktikantlegat for universitetsstuderende, der drømmer om en karriere på Christiansborg eller i centraladministrationen.

 

Praktikforløb helt tæt på den politiske magt

Drømmer du om en fremtid på Christiansborg eller i centraladministrationen? Og har du en god sans for politisk strategi, analyse og kommunikation? Så er du måske morgendagens politiske rådgiver og en oplagt kandidat til vores praktikprogram med en erkendtlighed på op til 18.000 kr.

 

Som legatmodtager i Socialdemokratiet står du over for et intenst semester i praktik med et væld af unikke oplevelser og erfaringer fra Christiansborgs korridorer og et netværk, som du vil have gavn af resten af din professionelle karriere. Du skal være forberedt på en stejl læringskurve og på at lære fra de bedste i branchen. Christiansborg er et sted, hvor tingene går stærkt, og hvor du finder de dygtigste mennesker inden for politisk analyse, kommunikation og strategi.

 

Der er fokus på din udvikling

Praktikforløbet bliver skræddersyet til dig og din uddannelsesprofil. Du bliver en del af sekretariatet på Christiansborg, hvor du får tilknyttet en mentor, som typisk vil være en folketingspolitiker eller en politisk rådgiver, du løbende sparrer med. For os er det vigtigt, at du under praktikforløbet får erfaringer og tilegner dig praktiske evner, som du ikke ville få på et almindeligt semester på studiet.

 

Målet med praktikantforløbet er at klæde dig godt på til en fremtidig karriere i en politisk organisation eller i den offentlige forvaltning. I løbet af din praktikperioden vil du derfor deltage i det politiske arbejde med lovgivning, mediehåndtering, politikudvikling, kampagner, kommunikation og analyse. Det kan indebære research og baggrundsmateriale i forhold til aktuelle sager, skriftlig formidling i form af notater, nyhedsbreve, debatindlæg og taleudkast. Udvikling og eksekvering af kampagner, nye kommunikationskoncepter, indhold til digitale og trykte medier. Udarbejdelse af materiale ifm. eksterne møder og besøg. Der lægges hos os vægt på, at dine opgaver er alsidige, lærerige og har relevans for din uddannelse.

 

Der er to praktikforløb årligt:

  • Forårssemestret (februar til juli, 5 mdr.). OBS: Grundet COVID-19 er ordningen med akademiske praktikanter i forårssemestret 2021 suspenderet. 
  • Efterårssemestret (august til februar, 6 mdr.)

 

Ansøgning

Du kan allerede nu komme i betragtning til en praktikantstilling, hvis du sender en ansøgning vores vej. Den sendes elektronisk til s.praktikanter@ft.dk.

Skriv i emnefeltet navnet på de politikere eller den afdeling i Socialdemokratiet, du ønsker at blive tilknyttet samt hvilket semester du søger praktikstilling til (f.eks. ”Anne Paulin og Bjørn Brandenborg, efterår 2021”).

 

Ansøgningen samles i én pdf indeholdende:

  • Motiveret ansøgning (beskriv gerne dine politiske interesseområder)
  • CV
  • Karakterudskrift
  • Relevante anbefalinger

Det er en forudsætning, at praktikforløbet kan meritoverføres til en relevant videregående uddannelse. Der vil være mulighed for fleksibilitet i forbindelse med eksamener og universitetsopgaver.

 

Ansøgningsfrist:

  • Forårssemestret 2021: Suspenderet
  • Efterårssemestret 2021 med start til august: 30. april 2021

 

Ansøgninger modtages løbende, og der vil løbende blive afholdt samtaler.

Selvom det endnu ikke er annonceret, hvilke afdelinger eller folketingspolitikere, man kan tilknyttes i efteråret 2021, så er der allerede nu åbent for ansøgninger til denne periode.

 

For spørgsmål om praktikforløbet kontakt venligst konsulent Barbara Maria Herzog, +4561624947 eller barbara.herzog@ft.dk eller konsulent Tenna Hjortnæs +4561625013 eller tenna.petersen@ft.dk

 

Netværk og socialt sammenhold

Du bliver en integreret del af det socialdemokratiske hold, der til dagligt er med til at forme fremtidens Danmark med afsæt i partiets mål og visioner. Som praktikant bliver du automatisk medlem af Socialdemokratiets studenter- og praktikantforening ”S-tudenter”, der er drevet frivilligt af partiets studenter og praktikanter.

 

Som praktikant bliver du også en del af Socialdemokratiets alumnegruppe, som består af nuværende og tidligere praktikanter. Her vil du løbende blive inviteret til alumnearrangementer, netværksmøder, sociale events og andre arrangementer i Socialdemokratiet.