Jens Otto Krag-legatet

Praktikprogrammet på Christiansborg Jens Otto Krag lægger navn til Socialdemokratiets praktikantlegat for landets dygtigste universitetsstuderende, der drømmer om en karriere på Christiansborg eller i centraladministrationen.


Jens Otto Krag var formand for Socialdemokratiet og Danmarks statsminister fra 1962-1968. Han var uddannet økonom fra Københavns Universitet og kendt for sit intellekt, sin flittighed og som strategen med blik for de internationale tendenser.

 

Modtagere af Jens Otto Krag-legatet kommer i et semesters praktikforløb i Socialdemokratiet på Christiansborg. Her bliver man en del af en eksklusiv gruppe af ambitiøse studerende, der brænder for politik, strategi og kommunikation. Det er en enestående mulighed for at komme helt tæt på det politiske maskinrum. Som praktikant samarbejder man med både politikere og konsulenter i Socialdemokratiet og indgår helt tæt i arbejdet om at opnå politisk indflydelse, vinde regeringsmagten og forme morgendagens Danmark.

 

Legatet er på op til 18.000 kroner i alt. Legatet uddeles som månedlig erkendtlighed i henhold til retningslinjerne for SU og erkendtlighed ved ulønnet praktik. 

 

 undefined

 

Praktikforløb helt tæt på den politiske magt

Drømmer du om en fremtid på Christiansborg eller i centraladministrationen? Og har du en særlig sans for politisk strategi, analyse og kommunikation? Så er du måske morgendagens politiske toprådgiver og en oplagt kandidat til Jens Otto Krag-legatet.

Som legatmodtager i Socialdemokratiet står du over for et intenst semester i praktik med et væld af unikke oplevelser og erfaringer fra Christiansborgs korridorer og et netværk, som du vil have gavn af resten af din professionelle karriere. Du skal være forberedt på benhårdt arbejde og på at lære fra de bedste i branchen. Christiansborg er et sted, hvor tingene går stærkt, og hvor du finder de dygtigste mennesker inden for politisk analyse, kommunikation og strategi.


Praktikforløbet bliver skræddersyet til dig og din uddannelsesprofil. Du bliver en del af sekretariatet på Christiansborg, hvor du får tilknyttet en mentor, som typisk vil være en folketingspolitiker og en rådgiver, som du løbende sparer med. For os er det vigtigt, at du under praktikforløbet får erfaringer og tilegner dig praktiske evner, som du ikke ville få på et almindeligt semester på studiet.

Der er ikke to dage, der er ens. Og du vil blive udfordret og kastet ud på dybt vand. Det vigtigste er, at du har viljen til at lære og modet til at fejle. Og at du gør brug af din kritiske sans og kreative evner.

 

Her kan du se, hvilke folketingsmedlemmer og afdelinger der søger praktikanter i forårssemestret 2019. Klik på navnet for at læse mere:

Simon Kollerup
Karin Gaardsted
Nick Hækkerup
Christian Rabjerg Madsen

Digitalt team søger en praktikant

 

Netværk og socialt sammenhold

Du bliver en integreret del af det socialdemokratiske hold, der til dagligt er med til at forme fremtidens Danmark med afsæt i partiets mål og visioner. Som praktikant bliver du automatisk medlem af Socialdemokratiets studenter- og praktikantforening ”S-tudenter”, der er drevet frivilligt af partiets studenter og praktikanter.


Der er to praktikforløb årligt. Forårssemestret løber fra februar til juli (5 mdr.) og efterårssemestret løber fra august til februar (6 mdr.)

 

Ansøgning

Du kan allerede nu komme i betragtning til en praktikantstilling, hvis du sender en ansøgning vores vej. Den sendes til s.praktikanter@ft.dk.

 

Skriv i emnefeltet navnet på den politiker eller afdeling i Socialdemokratiet, du ønsker at blive tilknyttet, samt hvilket semester du søger praktikstilling til (f.eks. ”Karin Gaardsted, forår 2019”).

 

Ansøgningen samles i én pdf indeholdende:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Karakterudskrift
  • Evt. relevante anbefalinger

Det er en forudsætning, at praktikforløbet kan meritoverføres til en relevant videregående uddannelse. Der vil være mulighed for fleksibilitet i forbindelse med eksamener og universitetsopgaver.

Ansøgninger modtages løbende, og der vil løbende blive afholdt samtaler. For spørgsmål om praktikforløbet kontakt konsulent Thomas Schjødt, 61624215 eller thomas.schjodt@ft.dk.