Praktikplads hos Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet

Er du skarp til politiske analyser, god til at formidle og brænder du for international politik? Så har du nu chancen for at blive en del af Socialdemokratiets hold i EU. Om du læser til jurist eller journalist er mindre vigtigt, så længe du har mod på et hektisk og lærerigt semester i det politiske maskinrum hos Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet.


 

 

 

 

De tre socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet – Christel Schaldemose, Niels Fuglsang og Marianne Vind – søger hver især en praktikant for perioden 1. september 2021 til 28. januar 2022.

 

Christel Schaldemose har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2006 og er gruppeformand for de danske socialdemokrater. Hun er koordinator for de europæiske socialdemokrater i udvalget for det indre marked og medlem af udvalget for miljø og fødevaresikkerhed og udvalget om kunstig intelligens. Christel beskæftiger sig især med den grønne omstilling, forbrugerbeskyttelse og den digitale transformation.

Niels Fuglsang blev valgt til Europa-Parlamentet i 2019 og er medlem af Energiudvalget og Økonomiudvalget. Han sidder samtidig i to underudvalg for skat og for dyretransporter. Niels beskæftiger sig især med grøn omstilling, bedre dyrevelfærd og kampen mod skattely og hvidvask. Derudover har han netop færdiggjort sin ph.d ved CBS om Finansministeriets regnemodeller.

Marianne Vind kom i Europa-Parlamentet i 2019 og er medlem af Beskæftigelsesudvalget og Transportudvalget, samt det nyoprettede udvalg om cancer. Marianne arbejder særligt med kampen mod fælleseuropæisk mindsteløn, ordentlige vilkår for platformsarbejdere og en grøn omstilling af transportsektoren. Hun har en baggrund som næstformand i HK Privat og er mangeårig tillidsrepræsentant.

 

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver er alsidige og vil i høj grad afhænge af dine interesser og kompetencer samt det politiske landskab.

Du vil blandt andet skulle:

  • Udarbejde notater om og analyser af lovforslag og andre politiske sager.
  • Følge lovgivningsarbejdet i Europa-Parlamentets udvalg.
  • Udarbejde skriftligt materiale som eksempelvis debatindlæg, taler og pressemeddelelser samt svar til henvendelser fra borgere og interesseorganisationer.
  • Holde oplæg for uddannelsesinstitutioner og andre besøgsgrupper.

 

Vi lægger vægt på, at du får en interessant og lærerig tid hos os, og vi garanterer udfordrende opgaver, der både giver indsigt i Europa-Parlamentets arbejdsgange og arbejdet for en politiker.

 

Din profil

  • Du er i gang med en samfundsvidenskabelig eller journalistisk/kommunikativ uddannelse
  • Du har et grundlæggende kendskab til EU
  • Du har indsigt i Socialdemokratiets grundholdninger og værdier, men vi forventer ikke, at du er medlem
  • Du er en skarp formidler mundtligt såvel som skriftligt og har en stærk analytisk sans
  • Du har gode engelskkundskaber

 

Vilkår

Det er en forudsætning, at praktikopholdet kan indgå som en del af din uddannelse. Vi yder et månedligt bidrag til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med dit ophold i Bruxelles. Herudover betaler vi flybilletter ved rejsen til og fra Bruxelles og en tur til Danmark undervejs i dit ophold. Endelig er vi også behjælpelige med at finde bolig. Det er endvidere muligt at søge legater og stipendier.

 

Ansøgningsproces

Send CV, karakterer og andre relevante dokumenter i en enkelt pdf-fil på e-mail til sekretariatsleder Maj Jensen Christensen (majlouise.jensenchristensen@europarl.europa.eu) mærket "Praktikant" senest søndag den 3. januar 2021 kl 23.50.  Samtaler finder sted over videolink fredag den 29. januar 2021.

 

Hvis du bliver inviteret til samtale, vil du blive bedt om at løse en mindre skriftlig opgave, som har afleveringsfrist mandag den 18. januar 2021 kl. 12.00.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Maj Jensen Christensen på e-mail eller via telefon +45 22 6 22 33 6.