Socialdemokratiet søger international konsulent


Socialdemokratiet søger en udviklingsorienteret kollega, der trives i et politisk miljø med et stort opgavespænd, hvor dagen sjældent er helt forudsigelig.

Du bliver en del af Socialdemokratiets centrale sekretariat, der går konstruktivt og løsningsorienteret til alle opgaver, lægger vægt på god kvalitet i opgaveløsningen, har et højt serviceniveau og har et godt arbejdsmiljø.

 

Jobbet
I samarbejde med en yderligere konsulent i det internationale team bliver dine primære opgaver at:

 • Sikre en proaktiv og professionel politisk og organisatorisk betjening af Socialdemokratiets ledelse, Socialdemokratiets folketingsgruppe og de socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet
 • Styrke Socialdemokratiets internationale arbejde og formidle Socialdemokratiets kernefortælling til andre socialdemokratiske partier – primært i Europa
 • Deltage i det internationale arbejde, hvor Socialdemokratiet er repræsenteret – på nordisk, europæisk og globalt plan
 • Følge den europapolitiske dagsorden tæt og sikre koordinering af initiativer mv. mellem den socialdemokratiske Hovedbestyrelse, folketingsgruppe og gruppen i Europa-Parlamentet
 • At koordinere, implementere, monitorere og afrapportere på Socialdemokratiets projekter i Burkina Faso, Swaziland, Myanmar og regionalt i Asien finansieret af DIPD samt evt. udvikle nye programsamarbejder
 • At styrke og udvikle det internationale arbejde i partiorganisationen og ekstern oplysning om projekterne
 • Udfærdige beslutningsoplæg, analyser med videre til den politiske og administrative ledelse
 • Lede og deltage i projekter, arbejdsgrupper med mere
 • Håndtere og løse ad hoc-opgaver.

Din profil

 • Du har en stærk faglig profil - med konkret erfaring inden for det internationale arbejde.
 • Du har sekretariatserfaring fra en politisk styret organisation kombineret med erfaring i projektledelse med mange involverede aktører.
 • Du arbejder struktureret, løsnings- og samarbejdsorienteret. Vi lægger vægt på handlekraft og initiativ.
 • Du har erfaring med projektstyring og internationalt samarbejde gerne gennem DIPD, DUF, DANIDA eller NGO-projekter.
 • Du har gode evner i skriftlig og mundtlig kommunikation.
 • Du skal have en god fornemmelse for at færdes i et miljø med mange interessenter.
 • Du har et stærkt engagement, er fleksibel og har personlig gennemslagskraft – selv under kraftigt tids- og præstationspres.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsesforholdet er omfattet af overenskomst med Djøf. Løn forhandles efter kvalifikationer, og stillingen er uden højeste arbejdstid. Tiltrædelse 1. november 2019. Medlemskab af Socialdemokratiet er ikke en betingelse for at opnå ansættelse.

Ansættelsessted
Socialdemokratiets sekretariat på Christiansborg.

 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at ringe til partisekretær Jan Juul Christensen på 22 20 08 09.

 

Ansøgning skal sendes til sansogninger@ft.dk. Vi skal have din ansøgning, karakterbevis og CV senest lørdag d. 21. september. Samtaler finder sted umiddelbart efter.

Socialdemokratiet har i dag 48 medlemmer af Folketinget, mere end 900 kommunal- og regionalpolitikere og mere end 40.000 medlemmer. Socialdemokratiet samlede sekretariat består af omkring 70 medarbejdere og har til huse på Christiansborg. Sekretariatet er en travl, til tider hektisk arbejdsplads, men er præget af en uformel tone.