Internationalt samarbejde

Globalt fællesskab Socialdemokratiske partier overalt i verden samles om værdier som demokrati, menneskerettigheder, solidarisk fordeling af goder og fredelig sameksistens.


Derfor er Socialdemokratiet også en del af en international bevægelse og har en lang tradition for international aktivisme og erfaringsudveksling.

Institut for Partier og Demokrati (DIPD) blev oprettet på socialdemokratisk initiativ i 2011 med det formål at styrke og udvide den danske demokratistøtte. Gennem direkte støtte til politiske partier fik Socialdemokratiet dermed en ny kanal til at fremme demokrati, solidaritet og lige muligheder verden over. Denne mulighed har vi grebet, og vi er i dag engageret i demokratifremmende projekter igennem kapacitetsopbygning med socialdemokratiske partier i Burkina Faso, Swaziland og regionalt i Asien.

Du kan læse om projekterne her.

Foruden vores internationale partiprojekter under DIPD er Socialdemokratiet engageret i en række internationale samarbejder, hvor de vigtigste er:  

Internationalt nyhedsbrev

Socialdemokratiet udsender ca. fire gange årligt Internationalt nyhedsbrev. Her kan du læse mere om partiets internationale projekter finansieret igennem DIPD og om partiets øvrige internationale arbejde på nordisk, europæisk og globalt plan. Ønsker du at tilmelde dig, kan du sende en mail dit navn og din e-mailadresse til iben.merrild@ft.dk. Skriv i emnefeltet: Tilmelding til Internationalt nyhedsbrev.