Program lørdag 16. juni

Socialdemokratiets program på Folkemødet lørdag den 16. juni.


Kl. 9.00

Mød din folketingskandidat (S)

Deltagere: Trine Bramsen, Tom Block, Simon Simonsen, Leif Lahn Jensen, Lars Goldschmidt, Karin Gaardsted, Karen Klint, Julie Skovsby, Jesper Petersen, Claus Larsen-Jensen og Christine Antorini

 

Kl. 11.00

Paneldebat: Hvordan hjælper vi bedst?

Mange tusind mennesker søger i disse år mod Europa og Danmark. De flygter fra krig, ødelæggelse og fattigdom. Hjulpet af menneskesmuglere, der tjener millioner på deres ulykke. Det nuværende asylsystem er både uretfærdigt og dysfunktionelt. Hvordan hjælper vi flere og bedre?
Deltagere: Thomas Gyldal Petersen (S), Morten Lisborg (migrationsekspert), Anders Ladekarl (generalsekretær, Røde Kors) og Louise Holck (vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder)

 

Kl. 12.00

Mette og Poul på Brandstationen

Kom forbi Brandstationen til en hyggelig formiddag. Her vil Socialdemokratiets nuværende formand Mette Frederiksen sammen med tidligere formand Poul Nyrup Rasmussen invitere til arrangementet ’Mette og Poul på Brandstationen’. Psykisk sårbarhed er en mærkesag for de to, men derudover bliver der også plads røverhistorier fra dansk politik. Vi får måske oven i købet historien om, hvordan det første møde mellem Mette og Poul forløb. Indimellem skal vi synge sange fra arbejdersangbogen anført af Mogens Jensen.


Kl. 13.30

Paneldebat: Lykketoft og verden

I en verden med talrige udfordringer og brændpunkter, voksende ulighed, flygtningekriser, klimaforandringer, autoritære regimer og politiske højredrejninger er der så stadig håb for en mere lige verden og en bedre fremtid for klodens indbyggere? Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål diskuterer paneldeltagerne, hvordan Danmark er med til at sikre en mere lige og bæredygtig verden for fremtiden. Vi zoomer ind på, hvorfor det netop er vigtigt, at et lille land som Danmark engagerer sig i demokratiarbejde og FN’s verdensmål. Hvorfor det er vigtigt, at danske partier laver internationalt solidaritetsarbejde bl.a. med søsterpartier i Afrika og Asien. Og kan vi blive enige om tilgangen på tværs af partiskæl?
Deltagere: Mogens Lykketoft (S), Rasmus Helveg Petersen (direktør for DIPD), Lise Philipsen (ph.d. International Peacebuilding) og Kirsten Brosbøl (S).


Kl. 15.00

Fingrene væk!

De offentligt ansatte oplever, at procesregler, dokumentationskrav og kontrol har taget overhånd. De mangler tid til omsorg og nærvær. Det går ud over arbejdsglæden og arbejdsmiljøet. Og det sætter sine aftryk på hverdagens velfærd og på tilliden til det danske velfærdssamfund: Danskere er ganske enkelt blevet mere usikre på, om der også er et velfærdssamfund til dem i fremtiden. Derfor vil Socialdemokratiet have en fingrene væk-reform, der sætter de offentlige institutioner fri, giver mere plads til faglighed og skaber større arbejdsglæde og faglig stolthed.

  • Hvordan skal det ske i praksis? Hvordan skaber vi en politisk kultur i Folketinget, regionsrådene og kommunalbestyrelserne, hvor man holder fingrene væk og giver plads til medarbejderne? Hvad har kommuner og regioner brug for fra Christiansborg for, at det kan lykkes? Og hvilke forandringer er der behov for, at de selv skaber?
  • Er fingrene væk-reformen den opskrift, der kan skabe større arbejdsglæde og i sidste ende bedre velfærd for borgerne? Og hvilke udfordringer og dilemmaer skal håndteres på vejen?

Deltagere: Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Kasper Fogh (Cevea) og Bente Sorgenfrey (formand, FTF)


Kl. 15.30

Hvem er hvem?

Kan du kende forskel på en venstremand og en socialdemokrat? Gæt parti og funktion/hverv på folketingskandidater, EP-kandidater, kredsformænd, kampagneleder og DSU/VU-repræsentanter.
Det foregår på Hovedgaden mellem Brandstationen og Danchels Have. Arrangeres i samarbejde med Venstre.

 

Kl. 16.30

To generationer spiller ud

Søren Dahl og søn, Martin Bjerg Dahl, spiller op til fællessang og fortæller anekdoter. Mogens Jensen styrer slagets gang.