20. februar 2019

Stop for udenlandske kapitalfondes vilde huslejestigninger

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen vil gribe ind over for udenlandske kapitalfonde, der presser huslejen i vejret.


Indtoget af udenlandske kapitalfonde på det danske boligmarked særligt i København bekymrer Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen. Kapitalfondenes opkøb har nemlig ført til store huslejestigninger flere steder. Og det risikerer at føre til storbyer, hvor kun de rigeste har råd til at bo, advarer Mette Frederiksen.

 

”I Socialdemokratiet mener vi, at alle skal have råd til at bo i de store byer. Vi vil have byer med en blandet bolig- og beboersammensætning. Derfor er det en vigtig politisk opgave at sikre flere og billigere lejeboliger. De udenlandske kapitalfondes opkøb af billige boliger, som sker med det ene formål at tjene en masse penge på store huslejestigninger, trækker i den stik modsatte retning,” siger Mette Frederiksen.

 

Den udenlandske kapitalfond Blackstone har på få år opkøbt knap 2.000 primært københavnske lejemål for samlet 10 mia. kr. De danske udlejningsejendomme er blevet interessante for udenlandske investorer, fordi der ligger en stor gevinst og venter, når lejerne fraflytter deres bolig. Herefter kan udlejeren foretage en gennemgribende renovering, der muliggør fordoblinger af huslejen.

 

”Det er et kæmpe problem, at udenlandske kapitalfonde i stor stil er begyndt at opkøbe billige boliger i København. Jeg tror, at mange lejere med rette er nervøse og utrygge ved kapitalfondenes opkøb af deres ejendomme og forholdsvis aggressive fremfærd overfor lejerne,” siger Mette Frederiksen, der fortsætter:

 

”Derfor skal vi have stoppet de udenlandske kapitalfondes opkøb af billige boliger, som sker med det ene formål at tjene en masse penge på store huslejestigninger. Regeringen derimod ser også her fuldstændig passivt til. Og det risikerer at svække vores sammenhængskraft.”

 

Socialdemokratiets forslag:

Socialdemokratiet foreslår at stramme lovgivningen, så vi kan stoppe de voldsomme huslejestigninger og på den måde begrænse kapitalfondenes muligheder for at tjene penge på billige danske boliger. Det skal ske ved at stramme de såkaldte § 5 stk. 2-renoveringer, som kapitalfondene bruger til at hæve huslejen markant i de ejendomme, de opkøber. Konkret vil vi begrænse, hvor meget huslejen må stige, når man foretager de her renoveringer.

 

Det kunne f.eks. være en eller flere af følgende justeringer:

  • Huslejen må maksimalt være 10 pct. over den gennemsnitlige husleje for almene boliger i kommunen efter en § 5 stk. 2-renovering.
  • Huslejestigningen som følge af § 5 stk. 2-renoveringer skal være midlertidig, så huslejestigningen bortfalder efter en periode.
  • Der indføres en ny afgift på fortjenesten på udlejningsejendomme med boliger, som købes og sælges igen inden for en kort periode.
  • At § 5 stk. 2-renoveringer kun kan anvendes, hvis det forbedrer ejendommens energiklasse, så omfanget af ordningen begrænses.