14. januar 2019

Dankortet er en del af bankernes samfundskontrakt

Af Benny Engelbrecht, finansordførerDet er bekymrende, når Jyske Bank i denne tid forsøger at undergrave danskernes foretrukne betalingsmiddel, dankort.

 

Formand for Finans Danmark Michael Rasmussen konstaterede ved bankernes årsmøde i december, at den finansielle sektor havde brudt samfundskontrakten. Nu var det tid til at sætte etik foran profit.

 

Det var efter min mening kloge ord ovenpå et år, der har efterladt et stort oprydningsarbejde for at genskabe tilliden til den finansielle sektor.

 

Desværre tyder det på, at Jyske Banks direktion ikke lyttede. For her blot en måned senere lægger banken op til en langsom aflivning af dankortet ved at tvangsopsplitte Visa og dankort.

 

Direktør Anders Dam italesætter det som en harmløs ændring, men som vagtsomme iagttagere har noteret sig, vil det medvirke til, at dankortets centrale rolle som effektivt betalingsmiddel svækkes.

 

Den strategi er muligvis i bankens interesse set fra et indtjeningsperspektiv, men det er ikke i kundernes interesse, erhvervslivets interesse eller samfundets interesse - og dermed bliver det et svigt af den uskrevne samfundskontrakt, som Finans Danmarks formand ellers forsøgte at få branchen tilbage på sporet af.

 

Jeg håber, at denne opfordring vil gå klarere igennem. Bankernes ry og omdømme er rigeligt blakket for tiden. Så kære Anders Dam og Jyske Bank: I bør genoverveje jeres beslutning, der er uhensigtsmæssig for erhvervsliv, kunder og samfundet.

 

Samtidig vil jeg gerne sende det samme klare signal til alle øvrige banker: Lad være med at undergrave dankortet, men tilbyd fortsat danskerne de betalingsmidler, de efterspørger.

 

Dankortet er baseret på aftaler indgået mellem virksomheder og pengeinstitutterne. Det er en god, dansk og tillidsfuld løsning, og sådan foretrækker jeg, at det vedbliver at være.

 

Det sikrer dankortets fortsatte udvikling, som vi har set med kontaktløse betalinger, som de fleste danskere nu tager som en selvfølge.

 

Men hvis profit endnu en gang står over samfundets interesser, kan vi politisk blive nødt til at gribe ind.

 

Bragt i Børsen den 14. januar 2019.