6. september 2018

Gør gode tider bedre - for alle

Socialdemokratiets prioriteringer til finanslovs-forhandlingerne for 2019


Danmark er inde i en højkonjunktur. Endelig er vi ved at være ude af krisen. Det
er en god nyhed, at flere kommer ind på arbejdsmarkedet og at danskerne
igen begynder at få lidt mere i lønningsposen. Men som tidligere statsminister
Viggo Kampmann sagde det i sin nytårstale i 1962: ”Velstand uden velfærd er
som lys uden varme”


Det samme gør sig gældende i dag. Vi skal bruge den gunstige situation til at investere i fællesskabet. For der er råd til en rigtig og retfærdig udvikling af Danmark, hvis vi vel at mærke prioriterer det.


Først og fremmest vil Socialdemokratiet sørge for, at der investeres i vores velfærd. At vi tager hånd om, at der de kommende år bliver flere ældre og flere børn. Når kun hver fjerde dansker har tillid til, at den offentlige sektor er i stand til at sikre os en værdig alderdom, så har vi et alvorligt problem.


Men mistilliden er ikke opstået af sig selv. Den er opstået, fordi kernevelfærden ikke er blevet prioriteret tilstrækkeligt de seneste år.


Det efterlader Danmark overfor et grundlæggende valg: Vil vi genoprette tilliden til vores velfærd, så alle kan gå trygt ind i alderdommen med vished om, at der er tid til omsorg og pleje i vores sidste år? Eller vil vi fortsætte sparekursen, som betyder, at vores pleje- og sundhedspersonale skal løbe stadig hurtigere for at få enderne til at mødes?


Socialdemokratiets svar er klart: Vi skal sikre tryghed om velfærden. Det er vores hovedprioritet i årene, der kommer. De gode tider skal være for alle.

 

Ikke bare i valgåret 2019. Men også i årene derefter. For virkeligheden er den, at der hvert eneste år frem mod 2025 vil komme ca. 20.000 flere ældre. Ældre, som med rette forventer en værdig alderdom. Det kan kun sikres, hvis vi har prioriteterne i orden.


Det kræver en anden kurs end, den regeringen er sporet ind på. For siden regeringsskiftet er der blevet sparet på velfærden – selvom konjunkturerne har været gode. Prioriteringen har været skæv. Øverst på dagsordenen har stået forslag om at hæve pensionsalderen, gennemføre topskattelettelser og skære på SU og uddannelse. En stor del er blevet forhindret. Blandt andet af Socialdemokratiet. Derfor er der, på paradoksal vis, råd til en lidt mere fællesskabsorienteret finanslov for 2019.


Men kigger vi frem, i årene efter 2019, planlægger regeringen at genoptage den skæve kurs. Med besparelser på kernevelfærd som omdrejningspunkt. 

 

Socialdemokratiet vil en anden vej. For at gøre gode tider bedre for alle, har vi fire prioriteter til finansloven for 2019. For det første at sikre tryghed om velfærden. For det andet at prioritere en mere ambitiøs grøn omstilling af Danmark. For det tredje at investere i uddannelse og opkvalificering. For det fjerde at sikre større retfærdighed i vores skattesystem.

 

Socialdemokratiets konkrete prioriteringer til finansloven for 2019

Tryghed om velfærden

 • En værdig ældrepleje
 • Afskaf brugerbetaling for akutpladser
 • Vi skal have nærheden tilbage

 

Mere grøn omstilling

 • Renere luft
 • Bynær skov til drikkevandsbeskyttelse og naturformål
 • 500.000 grønne biler
 • Prioritering af grønne forskningsmidler
 • Togfonden DK


Uddannelse af unge og ufaglærte

 • Afskaf omprioriteringsbidraget på uddannelser
 • Opkvalificeringsreform for ufaglærte

 

Større retfærdighed

 • Retfærdig arvebeskatningen
 • Genopret tilliden til vores skattevæsen


Finansiering af Socialdemokratiets prioriteter

 • Socialdemokratiet vil finansiere vores prioriteter inden for den ramme, der er til
  rådighed i finanslovsforslaget for 2019. Det gælder blandt andet en række centrale
  reserver på §35, som samlet beløber sig til 4,6 mia. kr.
 • Derudover har Socialdemokratiet yderligere 1,3 mia. kr. til prioritering på finansloven.
  Det skyldes, at to forslag har positiv finansieringsvirkning. Det drejer sig om
  tilbagerulningen af skattelettelsen til virksomhedsarvinger samt normalisering af
  statstilskuddet til privatskolerne.

 

Læs mere om Socialdemokratiets prioriteringer til finanslovsforhandlingerne for 2019. 

Filer:


Socialdemokratiets prioriteringer til finanslovsforhandlingerne for 2019.pdf
PDF
876 KB