6. september 2018

Benny Engelbrechts tale ved førstebehandlingen af Finansloven

Læs finansordfører Benny Engelbrechts tale ved førstebehandlingen Finansloven 2019.


Det talte ord gælder.

Sidste år stod jeg her på talerstolen på vegne af Socialdemokratiet og opfordrede regeringen til at komme ud i virkeligheden.

Nu står vi her igen, og i år står der ”større tryghed og mere nærhed” på forsiden af regeringens finanslovsforslag. Det lyder jo næsten som om finansministeren rent faktisk har været en tur ude i virkeligheden.

Men man bliver skuffet når man slår op i finanslovsforslaget, for regeringen fortsætter de sidste tre års sparekurs på kernevelfærden. Det ændrer en enkelt finanslov i et valgår, hvor man leger julemand, ikke på.

Jeg tror, at danskerne oplever at vores velfærdssamfund er under pres i de her år: Det er konsekvensen af, at regeringen tre år i træk har skåret ned på velfærden. Mens der bliver flere børn og flere ældre, sparer regeringen, så der er færre offentligt ansatte til at tage sig af dem. Dét er virkeligheden.

For nylig så jeg en film med Christopher Walken og Michael Pitt. De har en fed fidus kørende for sig.

De napper folks hunde og venter på, at ejeren sætter løbesedler op og udlodder en flot dusør. Så afleverer de hunden, får pengene og giver den som de store helte.

Men jeg tror hurtigt, at danskerne gennemskuer det fupnummer, som regeringen forsøger sig med. For selvom man deler gaver ud i et enkelt valgår og bruger penge på gourmetrestauranter og e-sport, så kan det mærkes når kernen i vores velfærdssamfund– skoler, sygehuse, ældrepleje – den svækkes.

Sandheden er, at velfærden er blevet udhulet med Lars Løkke Rasmussens ved roret – og den kurs vil regeringen fortsætte efter valgåret. Omsat til virkeligheden har det betydet, at ansatte i hjemmeplejen og sundhedsvæsnet må løbe hurtigere for at passe deres arbejde – og skal løbe endnu hurtigere i fremtiden.

I sidste uge mødte jeg Martin, der er SOSU-assistent ved Center for korttidspladser i Sønderborg Kommune. Det er der ældre borgere kommer på vurderingsophold eller rehabiliteringsophold, når de bliver udskrevet fra sygehuset, men endnu ikke kan klare sig i eget hjem. Her befinder borgeren sig mellem en uge og op til flere måneder. Men i modsætning til på sygehuset er det ikke uden omkostninger, for man skal betale 123 kroner om dagen for opholdet.

Martin forklarede mig, at det betyder, at mange bekymrer sig. For det kan være svært at få det til at hænge sammen, når en enlig pensionist skal af med 861 kroner om ugen for at være syg. Det sker, at borgere siger til Martin: ”Jeg er nødt til at tage hjem”. Ikke fordi de er raske, men simpelthen fordi de ikke længere har råd.

Det er ikke trygt, og det skal vi rette op på. Det skal ikke koste patienter penge at blive raske i det danske sundhedsvæsen. For Socialdemokratiet er den fri og lige adgang til sundhed en grundsten i vores velfærdssamfund.

Socialdemokratiet vil derfor gøre op med den uretfærdige brugerbetalingen på akutpladser for ældre medborgere. For dét er større tryghed og nærhed.


Socialdemokratiet har fremlagt en 2025-plan for dansk økonomi. Det er vores rettesnor for, hvordan vi understøtter og udvikler det helt unikke danske velfærdssamfund. I Socialdemokratiet holder vi os til vores planer. Regeringen derimod skifter planer ud, som vinden blæser.

Vores 2025-plan afspejles i vores finanslovsprioriteringer for 2019: Vi vil investere i kernen af den danske model. I velfærd for alle.

Det er 10 år siden den største økonomiske krise i nyere tid ramte. Heldigvis har politisk rettidig omhu sikret os, at vi er kommet ud på den anden side. At vi endda i dag befinder os i en højkonjunktur. Hvor vi endelig har lukket det hul i beskæftigelsen, der opstod som følge af finanskrisen. Det er godt.

Men det betyder også, at der nu er luft i økonomien til at træffe et valg. Om vi skal understøtte og udvikle det fundament, som vores velfærdssamfund er bygget på. Så alle kan gå trygt ind i alderdommen. Med vished om, at der er tid til omsorg og pleje i vores sidste år. Eller om regeringens sparekurs skal fortsættes.

Det valg handler ikke kun om det kommende valgår. Det handler om årene efter 2019, hvor danskerne HAR sat deres kryds, men hvor der fortsat vil være brug for, at vi prioriterer velfærden.

Det er grundlæggende et valg om, hvordan man vil prioritere det økonomiske råderum, der er skabt. I Socialdemokratiet er der ikke slinger i kursen: Vi skal sikre tryghed om velfærden. Det er ikke bare tomme valgløfter eller slogans, der ikke holder, når overskrifter og slogans omsættes til barberede budgetter.

Siden regeringen er kommet til, er der allerede blevet 5.000 færre ansatte i den offentlige sektor. Det er dybt bekymrende. Og det sætter sine spor. I Jammerbugt Kommune er det hver tiende medarbejder, der er forsvundet. I Lolland Kommune næsten hver femte.

Vi har set besparelser på velfærden de sidste tre år, og regeringens egne planer viser med al tydelighed, at det er en stil, man vil fortsætte fremadrettet. Det kan et enkelt års valggaver ikke ændre på.

For når valgåret er overstået, planlægger regering fortsat at spare på vores velfærdssamfund. Og det vil desværre også afspejle sig i antallet af plejepersonale på ældreområdet, sygeplejersker på sygehusene og pædagoger i børnehaven. Når alt kommer til alt handler velfærd i høj grad om, at der er nok personale til at sikre værdig alderdom og tryghed for vores børn.

Spørger man i Finansministeriet bliver der 10.000 færre offentligt ansatte fra 2020 til 2025 som følge af regeringens planer. Og uanset hvordan man vender og drejer det, kan gode intentioner om afbureaukratisering ikke dække over så massive nedskæringer.

Som det fremgår af det finanslovsoplæg vi i Socialdemokratiet præsenterede her til morgen, har vi fire hovedprioriteter for finansloven for 2019: Vi skal sikre tryghed om velfærden. Vi skal investere i danske arbejdspladser og et grønt og bæredygtigt Danmark. Og vi skal sikre større retfærdighed i vores skattesystem.

Socialdemokratiets hovedprioritet er for det første at sikre et stærkere velfærdssamfund: med en bedre omsorg og værdighed i vores ældrepleje, så der er tryghed for, at vores ældre får en værdig alderdom. Og hvor vi genskaber nærheden.

I takt med at vi bliver flere ældre, er der ikke blevet afsat tilsvarende midler til ældreplejen. Når kun en ud af fire danskere har tillid til, at de kan forvente en værdig ældrepleje, skal vi sætte ind. Der skal være tid og medarbejdere nok til at sikre nærvær. Derfor vil vi prioritere et markant løft af ældreplejen i 2019.

Og vi skal have et opgør med brugerbetaling for ældre patienter, der er blevet udskrevet, men stadig har brug for pleje. Vi vil afsætte 100 mio. kr. allerede på Finansloven for 2019.

Vi skal genskabe nærheden i vores velfærdssamfund, der med Kommunalreformen er blevet centraliseret for meget og for hurtigt. Alle danskere skal opleve, at kunne komme hurtigt til et hospital, og at politiet er til stede lokalt. Derfor foreslår Socialdemokratiet i de kommende forhandlinger, at nærhospitaler prioriteres, og at der oprettes tyve nye nærpolitienheder.

 

Dernæst skal et bæredygtigt og grønt Danmark prioriteres langt højere. Det er vores vision, at Danmark skal være fri af fossile brændsler allerede i 2045.

 

Vi skal prioritere forskning i grøn teknologi – det er gennem forskning vi kan finde frem til morgendagens energikilder. Men vi skal også være ambitiøse og gå forrest her og nu. Det gælder både ren luft og drikkevand. Men også grønne transportmidler – kollektivt og privat. Socialdemokratiet insisterer på, at Togfonden, som et bredt flertal udenom regeringen er enige om, indgår i Finansloven for 2019.

 

For det tredje vil vi investere i danske arbejdspladser. Der kommer flere danske hænder til rådighed på arbejdsmarkedet de kommende år. Det er godt, for virksomhederne efterspørger arbejdskraft.


Derfor er det helt afgørende, at danskerne har de rette kompetencer til at tage fremtidens job. Svaret på den stigende efterspørgsel er ikke at importere arbejdskraft fra Asien og Afrika, men at uddanne og efteruddanne danskerne.

Vi skal leve af viden og uddannelse i fremtiden. Derfor vil vi droppe regeringens årlige nedskæringer på uddannelserne, der går hårdt ud over kvaliteten.

Der skal selvfølgelig stadig være plads til, at vi politisk kan beslutte at prioritere indenfor uddannelsesområdet, men regeringens grønthøsterbesparelser er ikke måden at gøre det på.

Som en fjerde prioritet ønsker vi, at finansloven for 2019 får gjort op med den uretfærdige arvebeskatning og at genoprette tilliden til SKAT. Så almindelige danskere, der går på arbejde hver dag, ikke beskattes, når de arver, mens store arveformuer beskattes lidt mere.


Socialdemokratiet har fremlagt et fuldt finansiereret finanslovsoplæg med klare hovedprioriteter for finansloven for 2019. Socialdemokratiet prioriterer inden for det samme råderum som regeringen. Men vi prioriterer modsat regeringen tryghed om velfærden. Udover de tilgængelige reserver, foreslår Socialdemokratiet desuden en omlægning af arveafgiften og en normalisering af tilskuddet til privatskoler, der tilsammen giver en indtægt på 1,3 mia. kr.

Vi ønsker brede politiske forhandlinger om reelle løsninger til gavn for danskerne. Der skal være tryghed om Danmarks budget. Derfor vil jeg også opfordre finansministeren til at indkalde til brede forhandlinger i stedet for at fortsætte det smalle samarbejde.

Socialdemokratiet er klar til at gå konstruktivt til forhandlingsbordet.