30. maj 2018

Mette Frederiksens tale til Folketingets afslutningsdebat 2018

Læs eller se hele Mette Frederiksens tale til Folketingets afslutningsdebat den 30 maj. 2018.


- Det talte ord gælder -

 

Da jeg skulle i gang med at skrive talen til i dag – og gøre status over endnu et folketingsår – kom jeg i tanke om en historie.

 

Historien om Don Quijote. Mange kan sikkert huske navnet. Men hvad er det nu, historien handler om?

 

Don Quijote er en noget virkelighedsfjern adelsmand. Han har læst for mange ridderromaner i sit studerekammer. Nu vil han selv på eventyr.

 

Væbneren Sanchos følger modvilligt med på sit æsel. Gang på gang forsøger han at tale Don Quijote fra sine mystiske indfald.

 

På et tidspunkt får Don Quijote øje på 40 kæmper med arme så lange som vinger på en vindmølle.

 

Han sænker sin lanse og sætter i galop mod fjenden.

 

Med fuld fart brager han ind i den første kæmpe og bliver fluks kastet ud af sadlen.

 

Sanchos er ikke overrasket over nederlaget.

 

Han har prøvet at advare Don Quijote om, at han ser syner. Det er slet ikke kæmper, han bekæmper – det er vindmøller.

 

Og se: det eneste, der er mere absurd end at slås imod vindmøller. Fordi man tror, de er kæmper. Det er at slås imod vindmøller. Når man udmærket godt ved, de er vindmøller.

 

I har selvfølgelig gættet, hvorfor jeg kom til at tænke på netop dén her historie. Nu vil det jo være frækt at sige, at statsministeren er Don Quijote. Men statsministeren er slået til ridder. Set på en hest op til flere gange. Og glad for at slås imod vindmøller. Bogstavelig talt. Desværre.

 

Regeringen har tidligere forsøgt at aflyse nye havvindmøller i Vesterhavet. 6.000 arbejdspladser var i fare. Den grønne omstilling ville blive sat tilbage. Utrygheden bredte sig i dansk erhvervsliv. Var Danmark overhovedet et godt land at investere i?

 

Sammen med SF og de Radikale lykkedes det os at bevare vindmøllerne.

 

I det hele taget har vi brugt endnu et folketingsår på at forhindre regeringen i at føre sin egen politik. Og det er egentlig gået ret godt. Ikke mindst takket være vores samarbejde med Dansk Folkeparti og med stærk opbakning fra vores venner i rød blok. Det kan lejerne i den almene boligsektor være glade for. Det kan de mest nedslidte på arbejdsmarkedet være glade for.

 

Den førte politik er bedst, når regeringen er i mindretal. Sådan må vi arbejde i det nuværende folketing.

 

Og det går for en stund. Men det ville være bedre for Danmark. For sammenhængskraften. For velfærden. For de offentligt ansatte. For dem, der mangler uddannelse. For den grønne omstilling. Om vi kunne få lov at bruge vores tid på at udvikle Danmark.

 

Miljø- og klimaforandringerne har allerede alvorlige konsekvenser. Og de ser kun ud til at blive værre. Oversvømmelser, tørke, sult, skovbrande. Vildt og uforudsigeligt vejr.

 

Hvert år dør cirka 3.000 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Der bliver færre og færre af de dyr, vi synger om for vores børn.

 

Bestanden af lærker er halveret på 40 år. Haren er en truet dyreart i Danmark. Og næsten 3 millioner fugle er forsvundet.

 

Udviklingen vender ikke sig selv. Det er vores opgave.

 

Vi skal give en bæredygtig verden videre til de næste generationer.

 

Og det er ikke kun det rigtige at gøre. Det er også det klogeste.

 

Markedet for grønne løsninger og teknologier kommer til at vokse eksplosivt de kommende år. Fremtidens vækst og arbejdspladser bliver grønne. Sådan er det allerede i dag.

 

For at nå målene i klimaaftalen fra Paris skal verdens lande investere 90.000 milliarder kroner over de næste 12 år. 40 gange Danmarks BNP.

 

Danmark har en førerposition. Men vi taber den, hvis ikke vi evner at opstille nye politiske mål og visioner.

 

Socialdemokratiet har fremlagt et samlet klima- og miljøudspil. Jeg kan ikke nå omkring alle vores mange forslag. Men tre nedslagspunkter:

 

1. Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler allerede i 2045. 500.000 grønne biler. En grøn forskningsmilliard. Tre nye havvindmølleparker.

 

2. Danmark skal oprette en ny global grøn fremtidsfond. Den skal finde svarene på nogle af de helt store spørgsmål, verden står overfor: Hvordan brødføder vi en voksende verdensbefolkning uden at belaste klimaet? Hvordan producerer vi nok grøn energi til, at væksten ikke ødelægger kloden?

 

Fremtidsfonden vil blive en af verdens største satsninger på bæredygtige løsninger.

 

3. Danmark skal være renere og sundere. Vi foreslår en markant indsats mod plastikforurening. Vi vil udfase dieselbilerne. Skabe 6 gange mere urørt skov end i dag. Og oprette 15 nye parker, hvor naturen kan få lov at vokse vildt.

 

Det er en stor opgave. Som kræver politisk vilje.

 

Udgangspunktet kunne være bedre. Regeringen har skåret ned på energiforskningen. Da regeringen kom til, skrottede den målene om at udfase kul og reducere CO2-udledningerne.

 

Nu skal vi forhandle et nyt energiforlig.

 

For os socialdemokrater handler energipolitik først og fremmest om at få mere ren energi.

 

Men i regeringens udspil handler energipolitik mest om at sænke elafgiften.

 

Jeg håber, vi kan lave et bredt forlig på energiområdet. Med flere havmøller. Renere biler. Bygninger, hvor varmen ikke suser ud ved utætte vinduer. Med andre ord; en anden politik end den regeringen fører.

 

Klima- og miljøpolitik handler også om, hvad vi skal leve af i fremtiden.

 

Og det handler om Danmarks sikkerhed og tryghed.

 

Historisk mange mennesker er på flugt. Fra klimaforandringerne. Fra krig, ufred og fattigdom.

 

Intet tyder på, at migrations- og flygtningestrømmene aftager. Asylsystemet kan ikke klare presset. Det ved vi allerede.

 

Vi kan ikke hjælpe alle i Europa og Danmark. Men vi skal hjælpe flere. Ude i verden.

 

Hvordan hjælper vi bedst?

 

Socialdemokratiet har fremlagt et udspil til en samlet udlændingepolitik.

 

Vi foreslår blandt andet, at Danmark skal oprette et modtagecenter uden for Europa.

 

Asylansøgere, som søger asyl ved den danske grænse, skal sendes til modtagecentret og have deres sag behandlet dér. Til gengæld skal vi igen tage kvoteflygtninge igennem FN’s kvotesystem.

 

Først var regeringen imod ideen. Så viste det sig, at man allerede var i gang med at realisere én, der ligner.

 

Sammen med andre europæiske lande undersøgte regeringen, om de kunne etablere modtagecentre for asylansøgere i tredjelande.

 

Siden har vi ingenting hørt. Det er snart 4 måneder siden.

 

Det stillede jeg et spørgsmål om til statsministeren sidste onsdag. Sammen med hr. Kristian Thulesen Dahl. Desværre havde statsministeren ikke mulighed for at svare. Så nu spørger jeg i dag:

 

Hvad er status for arbejdet?

 

I mellemtiden skal vi have integrationen til at fungere herhjemme. Derfor er jeg glad for aftalen om at bekæmpe parallelsamfund. Det er blot endnu et eksempel på, at udlændingepolitikken ligger fast.

 

Om senest et år er vi i valgkamp. Vi ved, at Venstre vil gøre, hvad de kan for at så tvivl om udlændingepolitikken. Mon ikke vi ser en skræmmekampagne eller to?

 

Men hvis danskerne betror os ansvaret, så vil en ny socialdemokratisk ledet regering gøre to ting: fastholde den stramme udlændingepolitik forankret i et bredt flertal her i Folketinget. Og samtidig føre en mere retfærdig og grønnere velfærdspolitik sammen med de partier, der ligesom os ønsker en ny retning for Danmark.