28. februar 2018

Tiden er ikke til at skyde hinandens idéer ned

Jeg vil gerne give en lille status på en række af de diskussioner, som fylder på Christiansborg.


Torsdag kommer regeringen – endelig – med sit udspil til at bekæmpe ghettoer. Vi har tidligere fremlagt vores samlede udlændingeudspil. Andre partier har markeret sig i debatten. Det er godt.
 
Tiden er ikke til at skyde hinandens ideer ned. Tiden er til at gøre noget ved problemerne. Helst i et bredt samarbejde. Jeg lytter mig i hvert fald til, at vi på tværs af partier deler intentionen om at gøre op med de parallelsamfund, der desværre er i Danmark.
 
37-timers bidrag om ugen
Et af de vigtigste forslag, som vi har fremlagt, er forslaget om at indvandrere på offentlig forsørgelse skal bidrage i 37 timer om ugen. Vi er som socialdemokrater rundet af værdien om ret og pligt. Vi tror helt grundlæggende, at det er godt for mennesker at have et arbejde. Hvis man kan.
 
Her er vi som samfund udfordret, når det gælder en del kvinder med ikke-vestlig baggrund. Mange er ikke i arbejde. Det giver dårlige forudsætninger for at kunne tale dansk - og for at blive en del af vores samfund.
 
Vi er nødt til at stille større krav. Man skal arbejde. Helst ordinært og helst fra start. Lykkes det ikke, vil vi stille krav om 37-timers aktiv deltagelse om ugen. Det vil være godt for integrationen. Og selvsagt også for samfundsøkonomien.
 
Det spurgte jeg statsministeren om i Folketingets spørgetime i går.
 
Han talte om, at der skal laves et servicetjek. Men jeg tror ikke, det er gjort med et servicetjek. Jeg tror, vi er nødt til at gå mere grundlæggende til værks og ”vende det rundt”. Så vi fra start stiller det krav, at hvis ikke man kan få et rigtigt arbejde, så skal man bidrage på anden vis i 37 timer om ugen.
 
Skærpet straf skal bekæmpe kriminalitet i områder præget af utryghed
Et af de forslag, regeringen kommer med, er at skærpe straffen for kriminalitet begået i f.eks. et boligområde, hvor der i forvejen er utrygt - nærmere defineret af politiet.
 
Den ide støtter vi. Selvom noget tyder på, at regeringen har ”oversolgt” det. Der er ikke tale om, at man straffes dobbelt så hårdt, fordi man bor i Tingbjerg og ikke på Østerbro. Der er tale om, at straffen skærpes, hvis man begår kriminalitet i et område, som i forvejen er præget af utryghed.
 
At straffen kan være hårdere under forskellige omstændigheder er et princip, vi allerede kender i dag. Hvis en voldsmand slår en politibetjent ned, er straffen hårdere, end hvis man slår en tilfældig ned. Hvis man kører for stærkt ved vejarbejde er straffen hårdere, end hvis det var sket andre steder.
 
Forslaget minder også om de visitationszoner, som politiet allerede i dag kan oprette. Og det vil være klogt at gøre brug af en tilsvarende model i områder, der er plaget af utryghed, og hvor det er tvingende nødvendigt at bekæmpe kriminaliteten.
 
Netflix og HBO skal bidrage til dansk produktion
Snart starter forhandlinger om et nyt medieforlig. Der er ingen tvivl om, at frie og stærke medier er helt afgørende for et sundt og velfungerende demokrati. Og skal man sikre kvalitet, public service og pluralisme så er der fortsat brug for et stærkt Danmarks Radio.
 
Særligt i en tid, hvor internationale aktører fylder mere og mere. Derfor er det også rimeligt, at de bidrager til at betale for mere dansk produktion og indhold.
 
I den kommende tid vil Socialdemokratiet præsentere, hvad vi vil lægge vægt på i et nyt medieforlig. Også her gælder det, at Danmark har bedst af en bred aftale, så rammerne ligger fast.
 
Fordelingen af statslige arbejdspladser
Ideen om at fordele de statslige arbejdspladser bedre i hele landet er god. I et lille land som Danmark skal det være muligt.
 
At udflytte statslige arbejdspladser skal selvfølgelig ske på et sagligt og ordentligt grundlag.
 
På det seneste har der været debat om, hvorvidt Folketingets institutioner som f.eks. Ombudsmanden også skal udflyttes. Det er selvsagt vigtigt, at Folketinget har mulighed for – bl.a. i kraft af Ombudsmanden – at kontrollere den til enhver tid siddende regering. Her må de partier, der har foreslået udflytningen, sandsynliggøre, at der er et fyldestgørende og ordentligt grundlag bag en eventuel udflytning.
 
Det gælder ligeledes i forhold til Det Økonomiske Råd, som der også har været debat om. De økonomiske vismænd skal selvfølgelig kunne gøre deres arbejde og levere de produkter, de plejer at gøre.
 
Invitation fra Dansk Folkeparti
Til sidst lidt om det brev, som Dansk Folkeparti har sendt til os. På baggrund af vores udlændingeudspil har de inviteret til kaffe for at se, om noget af det vi foreslår, allerede kan gennemføres nu.
 
Jeg har flere gange opfordret til brede politiske drøftelser om en stabil og holdbar udlændingepolitik. Både på Socialdemokratiets kongres i efteråret og også i forbindelse med, at vi fremlagde vores samlede udspil. Og derfor drikker vi gerne kaffe med Dansk Folkeparti. Hvis vi kan blive enige, er det kun godt.
 
Foreløbig ændrer det bare ikke på, at Dansk Folkeparti stadig peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Og netop regeringen har – desværre – gang på gang afvist vores opfordring til en bred udlændingeaftale i Folketinget. Det håber jeg, de vil genoverveje.
 
Noget af det fine ved vores udspil er netop, at vi ser det i en sammenhæng. Det handler om at få bedre styr på antallet, der kommer hertil, så integrationen kan fungere. Samtidig med at vi vil hjælpe flere mennesker i nærområderne. For lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe alle i Danmark og Europa. Lige så stor en sandhed er det, at mennesker på flugt skal hjælpes. Endelig handler vores udspil også om dem, der allerede er her. Vi mener, flere skal bidrage – som jeg indledte nyhedsbrevet med.
 
Her tror jeg, vi er uenige med Dansk Folkeparti. Men det kan vi netop få afklaret over en kop kaffe. Min erfaring siger mig, at det i hvert fald sjældent skader at mødes med andre partier og diskutere både det, vi kan blive enige om, og det vi ser forskelligt på. 
 
Med venlig hilsen
 
Mette Frederiksen
Formand for Socialdemokratiet