5. december 2018

Tale ved hasteforespørgsel om FN's migrationserklæring

Af Mattias Tesfaye


F 22 Hasteforespørgsel om FN’s migrationserklæring den 5.12.18

 

Det talte ord gælder.

 

Det sejler! Lad mig starte sådan.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi i Socialdemokratiet er temmelig utilfredse med regeringens håndtering af denne migrationserklæring.

Det er mere end to år siden, at regeringen startede forhandlingerne med andre lande om denne FN-erklæring. Men regeringen har ikke orienteret os i Folketinget. Og nu kommer regeringen så og beder om forståelse og tilslutning. Og måske også lidt tilgivelse … 

Socialdemokratiet kommer ikke til at spænde ben for dansk udenrigspolitik. Danmark er den lille dreng i den globale skolegård. Vi har brug for det stærke internationale samarbejde. Vi har brug for en international dialog om at håndtere migrationen – særligt henover Middelhavet.

Ifølge Grundloven er det regeringen, der fører udenrigspolitikken. Det er en god bestemmelse. Den giver selvfølgelig den siddende regering magt. Men den tildeler også ansvar. Et ansvar som vi ikke mener regeringen har håndteret særligt imponerende i denne sag.

Dansk Folkeparti har opfordret regeringen til at blive hjemme fra den konference i Marokko, der skal vedtage erklæringen i næste uge. Det er derfor indlysende for enhver, at regeringen i dette spørgsmål har brug for Socialdemokratiet. Det har vi ikke mærket noget til. Tværtimod. Vi står her på sidelinjen og konstaterer at landets udenrigspolitik på dette punkt sejler.

Hvorfor får vi først den juridiske gennemgang af denne erklæring dagen før denne debat?
Hvorfor bliver regeringspartiernes egne ordførere ved med at tale imod erklæringen?
Hvorfor vil regeringens egne ministre ikke rejse til Marokko og tilslutte sig den aftale, de selv har forhandlet?
Hvorfor bliver regeringen ved med at påstå, at denne erklæring styrker mulighederne for at hjemsende afviste asylansøgere, når det ganske enkelt ikke er rigtigt?

Statsministeren påstår at kritikerne af erklæringen spreder falske rygter om indholdet af aftalen. Men det kan vel ikke undre nogen, at forvirringen er total i befolkningen efter dette kaotiske forløb.

Jeg ved godt, at efteråret altid er en travl periode for ministrene. Men travlhed er ingen undskyldning. Det er stabiliteten og troværdigheden omkring vores lands udenrigspolitik, vi taler om. Desuden er det som sagt over to år siden at processen gik i gang. Det er politisk tonedøvt, at vi nu står her fem minutter i tolv, og stadig har en debat præget af bekymringer og usikkerhed.


Socialdemokratiet er blevet enige med regeringen om en vedtagelse. Det har krævet lidt dialog frem og tilbage.


Jeg vil ikke lægge skjul på, at det for Socialdemokratiet har været afgørende, at få skåret ud i pap, at dansk udlændingepolitik - ifølge regeringens vurdering – fortsat fastlægges i Folketinget. Det skal klart fremgå af den tekst, som regeringen vedlægger i Marokko.


Derudover har det været afgørende for os, at regeringen også rejser til Marokko og forklarer de andre lande, at set fra en lille skandinavisk velfærdsstat har migrationen også en bagside. At der er en årsag til, at vi strammer udlændingepolitikken i Danmark.


Jeg er klar over, at det måske ikke er så bekvemt for regeringen, at fortælle dette så klart på den internationale scene. Her giver det bedre stemning at lade sig bade i blitzlyset og nyde fordrageligheden.
Men regeringen kan ikke fejre den stramme udlændingepolitik med lagkage herhjemme, og så skjule vores bekymringer i udlandet. Ministrene må fortælle Marokko det samme, som den fortæller Hr. og Fru Danmark herhjemme. Indvandring er ikke lutter lagkage.

Jeg der derfor frem til debatten i dag. Jeg ser frem til, at regeringen grundigt og detaljeret redegør for sin stillingtagen til Migrationserklæringen.
Endeligt skal jeg på vegne af Socialdemokratiet og regeringspartierne læse følgende tekst op til vedtagelse:
--
Danmark har interesse i internationalt samarbejde om grænseoverskridende udfordringer. Folketinget konstaterer, at
- Danmarks stramme udlændingepolitik ikke ændres pba. FN’s migrationserklæring
- erklæringen er ikke-juridisk bindende
- Folketinget uændret fastlægger udlændingepolitikken
Folketinget opfordrer regeringen til, at stemmeforklaringen ved dansk tilslutning afspejler ovenstående samt understreger de udfordringer, migration også medfører.