29. oktober 2018

Regeringen tager danske virksomheder som gidsler i et ideologisk opgør

Pressemeddelelse fra Socialdemokratiet


Regeringen har i dag afbrudt forhandlingerne om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Danmark og dansk erhvervsliv ville have været bedre tjent med en bred aftale, der sikrer virksomhederne smidigere og enklere regler for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.  

 

Regeringen præsenterede den 3. oktober 2018 et udspil med 21 initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Siden har regeringen forhandlet med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om en aftale.

 

Socialdemokratiet har taget positivt i mod 15 af de 21 initiativer, der skal gøre det mindre bøvlet for danske virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Det drejer sig bl.a. om forslag, der vil sikre, at virksomheder som Novo Nordisk igen vil kunne benytte Fast Track-ordningen til at hente medarbejdere til Danmark.

 

Socialdemokratiet har fra starten samtidig gjort det klart, at partiet er i mod regeringens forslag om at sænke beløbsgrænsen og åbne for faglært og ufaglært arbejdskraft fra lande som Kina og Indien til 145 kroner i timen (ekskl. pension).

 

Udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye udtaler:

 

”Regeringen har skåret ned på uddannelsen til arbejdsløse og har netop fremlagt en finanslov med flere års nedskæringer på de tekniske skoler. Nu siger de så, at danskerne ikke har de kvalifikationer, der efterspørges, og at vi er nødt til at åbne op for udenlandsk arbejdskraft. Det er en helt skæv prioritering.”

 

Og tilføjer:

 

”Det ærgrer os, at regeringen tager danske virksomheder som gidsler i et ideologisk opgør. Vi havde gerne set en bred aftale, der ville gøre det nemmere for virksomheder som Novo Nordisk at hente medarbejdere fra andre lande ind på korte arbejdsophold i Danmark. Danske virksomheder skal have gode og velfungerende ordninger for udenlandsk arbejdskraft. Om nødvendigt, er vi klar til selv at fremsætte forslag, der kan fjerne bureaukratiske benspænd for virksomhederne. ”