16. januar 2018

S og SF foreslår 8 konkrete tiltag, der kan gøre op med parallelsamfund

Når man kommer til Danmark, får man ret til frihed. Til gengæld følger der et ansvar med for at bevare det samfund, som vi har bygget op gennem generationer.


Når man kommer til Danmark, får man ret til frihed og de frihedsrettigheder, der følger med. Til gengæld følger der et ansvar med for at bevare det frie og åbne samfund, som vi har bygget op gennem generationer. I Socialdemokratiet og SF vil vi altid kæmpe for at Danmark kendetegnes ved et frit og åbent samfund. Derfor fremsætter vi 8 konkrete tiltag, som skal gøre op med parallelsamfund og ghettodannelser.

 

Vi har som samfund længe troet, at integration handlede om, at dem der kom hertil skulle have et arbejde og lære det danske sprog. Så skulle integrationen nok lykkedes, og de ville dele vores værdier. Og det er der heldigvis også rigtigt mange, der gør. Men vi må også indse, at der findes en hård kerne, som er ideologisk og politisk modstandere af vores demokrati, værdier og frihedsrettigheder, og som modarbejder det ved en hver lejlighed. Det betyder, at vi i dag står med parallelsamfund flere steder i Danmark, hvor der er manglende ligestilling mellem kønnene, en fatal og et mangelfuldt blik for børneopdragelse og en dybere afstandtagen til hele det danske samfund og vores værdifællesskab, fordi der hersker dybe, antidemokratiske kræfter.

 

Vi kan og vil ikke acceptere parallelsamfund og ghettodannelser, hvor demokratiske værdier og dansk kultur ikke er herskende. Socialdemokratiet og SF er klar til at tage et opgør med social kontrol og undertrykkelse. Og vi er fast besluttede på at bryde den historiske udvikling i beboersammensætningen, som har ført til, at ikke-vestlige indvandrere udgør majoriteten i stadig flere boligområder, skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

Socialdemokratiet og SF foreslår 8 konkrete tiltag, der kan gøre op med parallelsamfund i Danmark.

 

8 konkrete tiltag mod parallelsamfund

  • Skærpet bopælskrav for flygtninge
  • Stop genopdragelsesrejser
  • Bedre muligheder for fritidsaktiviteter og fritidsjob i udsatte boligområder
  • Uddannelsespålæg til hjemmegående indvandrerkvinder
  • Automatisk opskrivning af børn i vuggestuer
  • Bekæmpelse af bander
  • Strategiske nedrivninger af boligblokke
  • Bedre fordeling af elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier

Filer:


S & SF udspil om parallelsamfund.pdf
PDF
113 KB