26. marts 2017

Vækst der virker: 1,5 mia. kr. til forskning og udvikling

Socialdemokratiet fremlægger en samlet vækstreform.


VÆKSTREFORM Socialdemokratiet fremlægger nu en samlet vækstreform, der gennem målrettede væksttiltag skal sikre flere investeringer i virksomhederne. Vi afsætter 3 mia. kr. til vækstreformen. Halvdelen går til danske virksomheders forskning og udvikling.

 

Dansk økonomi er grundlæggende sund, og danske virksomheder oplever i disse år fremgang. Men Danmark har også en række udfordringer med lav produktivitetsvækst og mangel på kvalificeret arbejdskraft, som kræver politisk handling, hvis de danske virksomheder fremadrettet skal klare sig godt i den stigende globale konkurrence.

 

Derfor fremlægger Socialdemokratiet nu en samlet vækstreform, der gennem målrettede væksttiltag skal sikre flere investeringer i virksomhederne. Vi afsætter 3 mia. kr. til vækstreformen, hvoraf halvdelen går til at øge fradraget for udgifter til virksomheders egen forskning og udvikling. Med en sådan ordning kan vi løfte BNP med 12,5 mia. kr., vi kan tiltrække udenlandske investorer til landet, som ellers ville have valgt vores nabolande, og vi kan øge produktiviteten og skabe endnu flere private arbejdspladser – ikke mindst i industrien.

 

Vi har lyttet til nogle af landets mest succesfulde virksomheder. De lever af at sælge produkter over hele verden. Hvis vi skal fastholde de styrkepositioner – og gerne skabe nye arbejdspladser i industri og serviceerhverv – kræver det, at danske virksomheder er først og forrest med ny udvikling og viden. Derfor skal vi styrke forskningen og udviklingen i de private virksomheder, så vi sikrer, at danske virksomheder også i fremtiden kan noget, som resten af verden ikke kan.

 

Målrettede vækstinitiativer

Regeringen har alt for længe nølet, og vi har endnu ikke set et eneste vækstudspil fra deres hånd.

Erhvervslivet må med rette spørge sig selv: Hvad i alverden foretager regeringen sig?

 

Socialdemokratiet derimod handler. Med dagens udspil til en vækstreform, sidste måneds flaskehalsudspil og efterårets opkvalificeringsreform anviser vi konkrete veje til at sikre gode rammevilkår for vækst, og at der også vil være de dygtige medarbejdere, de danske virksomheder efterspørger.

 

Vækstreformen indeholder 11 målrettede initiativer, der skal sikre flere investeringer i virksomhederne, forbedre deres rammevilkår og øge produktiviteten.

 

11 målrettede initiativer i Socialdemokratiets vækstreform

1. Øget fradrag for forskning og udvikling på 130 procent

2. Forhøjet afskrivningsgrundlag for små og mellemstore virksomheders investeringer i maskiner og IT-udstyr

3. Skattefritagelse ved overdragelse til erhvervsdrivende fond forankret i Danmark

4. Fradrag for lønomkostninger ved udvidelse af forretningsområde

5. Øget fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder

6. Styrkelse af teknisk forskning

7. Oprettelse af fast-trackordning til SKAT ved udenlandske virksomheders etablering i Danmark

8. Afdækning af barrierer for lagring og konvertering af energi

9. Ansvarlig kapital til små og mellemstore virksomheder

10. Opkvalificeringsreform: Flere faglærte – nye arbejdspladser

11. Flaskehalsudspil: Flere medarbejder til et Danmark i vækst

 

Vækstreform vil øge BNP

Socialdemokratiet vil med vækstreformen skabe rammer for vækst, der virker. Regeringen har kun gennemført initiativer, der øger det strukturelle BNP-niveau med godt 6 mia. kr. Heraf er en række af initiativerne gennemført i samarbejde med Socialdemokratiet. De aftaler, som Socialdemokratiet har medvirket til, samt en del af de nye erhvervsinitiativer, der nu fremlægges, vil øge BNP strukturelt med knap 17 mia. kr.

 

Ifølge beregninger vil et øget fradrag på forskning og udvikling alene hæve BNP med omkring 12,5 mia. kr. Fradraget vil desuden øge produktiviteten, som medfører forbedrede konkurrencevilkår og forøget eksport, der er omkring 7 mia. kr. højere, end den ellers ville have været.

 undefined

Finansiering af Socialdemokratiets vækstreform

Socialdemokratiet har fremlagt en fuldt finansieret 2025-plan ”Stol På Danmark”, hvor der blandt andet er afsat 3 mia. kr. årligt til en vækstreform. Stol på Danmark er ifølge Finansministeriets egne beregninger fuldt finansieret.

 undefined

De største udgifter til vækstreformen kommer fra forslaget om et øget fradrag for udgifter til forskning og udvikling, som koster 1,5 mia. kr. samt 0,5 mia. kr. til forslaget om et øget fradrag for små- og mellemstore virksomheders investeringer i maskiner og IT-udstyr.

 

Læs hele Socialdemokratiets udspil til en vækstreform ”Vækst der virker” her.

Filer:


Vækstudspil_Socialdemokratiet_endelig.pdf
PDF
954 KB