13. december 2017

Fremtiden for Europas asylsystem

Hvordan hjælper vi bedst? Konference i København og dialogmøder i hele landet om det europæiske asylsystem.


Vi står i en historisk flygtninge- og migrantkrise. Over 60 millioner mennesker er drevet på flugt fra krig og ufred. Samtidig søger stadigt flere migranter lykken i Europa. Desværre ender rejsen ofte ulykkeligt. På bare tre år er mere end 10.000 børn, kvinder og mænd druknet i Middelhavet. Flere udsættes for vold, overgreb og chikane undervejs. Kyniske menneskesmuglere tjener milliarder på andres ulykke. Og dem der ikke har råd til at flygte, lades i stikken.

Samtidig presser tilstrømningen de europæiske samfund. Samfund, der i forvejen slås med årtiers uløste integrationsproblemer.

Danmark skal hjælpe, når mennesker sendes på flugt. Det har vi altid gjort, det gør vi, og det skal vi fortsat blive ved med. Samtidig vil den demografiske udvikling i Afrika og klimaforandringerne i sig selv vil betyde, at migrationspresset på Europa kun vil vokse i de kommende årtier. Det skal vi forholde os til. Og vi skal forholde os til, at vores nuværende asylsystem ikke er indrettet til en permanent migrationsvandring skabt af eksplosiv befolkningstilvækst, fattigdom og klimaforandringer.

 

De europæiske regeringer har igennem de seneste år taget flere initiativer til at dæmme op for krisen. Styrket EU’s grænser og patruljeringen i Middelhavet. Indgået bilaterale aftaler med Tyrkiet og med Libyen. Haft diskussion af asylreglerne i EU. Men initiativerne er ikke nok.

Dertil kommer, at langt de fleste af verdens flygtninge opholder sig i konflikternes nærområder. Det er her, der er mest brug for hjælp. Men den måde det nuværende asylsystem er indrettet skaber en voldsom skævvridning af de mange ressourcer vi anvender på flygtninge og migranter i Europa, mens nærområdernes allermest udsatte flygtninge glemmes.

 

Kort fortalt fungerer det europæiske asylsystem ikke længere. Vi bliver nødt til at have en dialog om, hvad vi skal gøre ved det. Svaret kan ikke være, at alle skal til Danmark og Europa. Der er en grænse for, hvor mange vi kan tage imod.

Derfor skal vi finde en anden måde, hvor vi kan hjælpe flere og mere. På en mere retfærdig måde end i dag. Og så vores egne samfund kan følge med.


Tag del i dialogen

Den kommende tid inviterer Socialdemokratiet derfor til dialog rundt i hele landet om, hvordan vi kan skabe et bedre europæisk asylsystem for alle parter. Hvad er roden til udfordringerne i dag og hvordan kan vi løse dem?

 

Den 14. december afholder vi en stor konference om temaet i Den Sorte Diamant støttet af Europa-Nævnet. Og i december-februar arrangerer vi en lang række møder herom rundt om i landet. Skriv til cecilie@socialdemokratiet.dk, hvis du ønsker at høre, hvornår vi arrangerer en debat nær dig, eller tag del i debatten på Facebook.

 

Fakta om flygtninge- Danmark løfter sin del af ansvaret. Fra 2015-2017 er der kommet næsten 30.000 asylansøgere til Danmark. I år er antallet af spontane asylansøgninger faldet, men mange flygtninge venter stadig på at få deres familie til Danmark. Der forventes at komme at cirka 10.000 familiesammenføringer over de næste tre år.

- På tre år er mere end 10.000 flygtninge og migranter druknet eller forsvundet på Middelhavet.

- 4,7-5,7 mia. €. Så meget anslås det, at kriminelle menneskesmuglernetværk tjente i 2015.

- 8 ud af 10 unge migranter og flygtninge, der har forsøgt rejsen til Europa via den centrale middelhavsrute, har været udsat for en form for udnyttelse.

- I første halvdel af 2017 ankom over 16.500 børn til Grækenland, Italien, Spanien og Bulgarien. Heraf var godt 11.900 uledsagede eller adskilt fra forældre eller anden primær voksen.

- 9 ud af 10 børn som krydsede Middelhavet sidste år var uledsagede.

- Ifl. en undersøgelse er op mod halvdelen af kvinderne blevet udsat for seksuelle overgreb på rejsen mod Europa.

Kilder: Europol, IOM, FN, Unicef, New York Times.