13. november 2017

Socialdemokratiet sikrer bedre hjælp til ensomme ældre og et nyt nationalt rejsehold, der skal skabe mere værdighed

Socialdemokratiet har i en ny Satspuljeaftale sikret bedre hjælp til ensomme ældre med en ny fællesskabspulje.

Midt i kommunalvalgkampen, hvor de ældre står øverst på dagsordenen, har Socialdemokratiet i en ny Satspuljeaftale sikret bedre hjælp til ensomme ældre med en ny fællesskabspulje. Med aftalen styrker vi også ældreplejen med et nyt nationalt rejsehold, som kommer ud og hjælper med at sikre kvaliteten på plejehjem, hvor der er problemer med uværdig omsorg og pleje. Forbedringer af velfærden for de ældre, som kan mærkes.

 

”Aftalens fokus på mindre ensomhed, mere hjælp til de pårørende og bedre kvalitet på vores plejehjem er helt afgørende for Socialdemokratiet”, siger ældreordfører Astrid Krag. Hun fremhæver også midler til befordring til mennesker med demens, tværfaglige indsatser for underernærede ældre og et nyt videnscenter, som vigtige elementer i den nye satspuljeaftale, som vil komme ældre over hele landet til gavn.

 

Aftalen udmønter 326,6 mio. kr. over de næste fire år. Pengene går blandt andet til:

  • En fællesskabspulje for ensomme ældre, der modtager hjemmehjælp
  • Et videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje
  • Bedre hjælp til pårørende ved national udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
  • Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre
  • Bedre madservice og styrket indsats for underernærede ældre
  • Pulje til forsøg med befordringsordning for mennesker med demens, der skal gøre det lettere at komme ud af hjemmet

 

Læs mere om hele aftalen: