21. september 2016

Stol på Danmark

Udspil Danmark skal være dygtigere. Danmark skal være rigere. Og Danmark skal være mere retfærdigt.


Sommeren er slut, og det er tid til at tage arbejdshandskerne på. Regeringen har fremlagt sin 2025-plan, og i Socialdemokratiet stiller vi det helt grundlæggende spørgsmål forud for de kommende forhandlinger: Hvad er det helt konkret, vi bliver indkaldt til forhandlinger om? Hvad er det for et problem, der skal løses?

Det er klart, at der er nogle helt konkrete opgaver, som et ansvarligt Christiansborg er nødt til at løse. Det handler eksempelvis om PSO-afgiften, ejendomsvurderingerne, og hvordan vi får styrket SKAT. Det vil vi meget gerne hjælpe med at finde en løsning på.

Vi vil også meget gerne drøfte, hvordan vi løser de udfordringer, vi står overfor. Men desværre har regeringen præsenteret en fejlagtig diagnose og ordineret en forkert medicin. Nedskæringer i velfærden, udhuling af SU-systemet og højere pensionsalder til gengæld for skattelettelser, der ikke løser problemerne.

Hvor jeg ser Danmarks fremtid blive bygget på alt det, der har skabt vores moderne samfund, vil Venstre en anden vej. Hvor jeg ser muligheder i vores økonomi for at styrke danskerne, væksten og velfærden, ser Venstre muligheder for markante sænkelser af topskatten.

Og hvor jeg ser en vej, der tager hånd om de, der står overfor afslutningen af arbejdslivet; ja, der ser Venstre og Lars Løkke Rasmussen muligheder for at hæve pensionsalderen.

Danmark står på et solidt fundament på baggrund af de reformer, vi har vedtaget i de sidste ti år. Derfor er der et råderum på næsten 40 milliarder kroner, som vi vil prioritere til at løse Danmarks udfordringer. Råderummet kan godt gøres større, hvis man som Venstre er villig til at skære i det, der har gjort Danmark stærkt.

Vi har tre prioriteter til 2025-forhandlingerne. Det handler om at sikre et reelt uddannelsesløft, så vi har den faglærte arbejdskraft, vi får brug for i fremtiden. Det handler om at gøre noget ved, at væksten herhjemme næsten er gået i stå. Og det handler om at fremtidssikre vores velfærd.

Socialdemokratiet ønsker en langsigtet plan, der udvikler velfærden og gør de danske virksomheder i stand til at skabe nye arbejdspladser. Vi håber at kunne overbevise regeringen om at løse de reelle udfordringer og skabe et stærkere Danmark for alle.

Vi vil gøre Danmark rigere ved bedre rammebetingelser for erhvervslivet, så der kan skabes vækst og flere arbejdspladser. Vi vil gøre Danmark dygtigere ved at opkvalificere ufaglærte, så de kan være en del af arbejdsfællesskabet. Og vi vil gøre Danmark mere retfærdigt ved at styrke velfærden og bekæmpe skævvridningen i vores land.

Filer:


Stol paa Danmark.pdf
PDF
706 KB