29. september 2016

10 alvorlige fejl i Claus Hjorts beregninger

2025-plan Finansministeren har i beregningen af vores 2025-oplæg lavet 10 kritisable regnefejl på op til 10 mia. kr.


Finansminister Claus Hjort har lavet en groft manipulerende beregning af Socialdemokratiets oplæg til 2025-forhandlingerne. På baggrund af den turnerer både statsministeren og finansministeren rundt med en kritik af vores oplæg 'Stol på Danmark', men beregningerne bygger på faktuelle fejl og vildledninger, herunder kan du læse fejlene.

 

10 alvorlige fejl

 

1. Finansministeriet antager, at afskaffelsen af PSO’en finansieres af råderummet. Af Socialdemokratiets 2025-oplæg fremgår det dog, at PSO’en ikke skal finansieres af råderummet.

Dermed regner Finansministeriet forkert med 3 mia. kr.

 

2. Finansministeriet antager, at Togfonden skal gennemføres efter den oprindelige aftale. Der blev imidlertid indgået en ny aftale om Togfonden kort før sommerferien og Finansministeriet har i et svar til Finansudvalget (svar på FIU spg. nr. 3 til L192 af 01-09-2016) selv beregnet, at merudgifterne til denne er 0,3 mia. kr. i 2020. Det til trods antager Finansministeriet, at merudgiften vil være på 2 mia. kr.

Det er en fejl på 1,7 mia. kr.

 

3. Finansministeriet regner med en udgift på 0,25 mia. kr. i 2020 til en pensionsreform.

Det tal fremgår intet sted i Socialdemokratiets 2025-prioriteringer.

 

4. Finansministeriet påstår, at pengene til en eventuel afskaffelse af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skal komme fra det økonomiske råderum. Men i Socialdemokratiets 2025-oplæg er der ikke budgetteret med provenuet fra kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

Dermed regner ministeriet 1 mia. kr. forkert.

 

5. Finansministeriet glemmer rammen til erhvervsbeskatningsudvalget på 0,2 mia. kr. i 2020.

Regeringen budgetterer selv med denne ramme, som Socialdemokratiet derfor også kan bruge til væksttiltag.

 

6. Finansministeriet fastholder målet om balance i 2020 i vurderingen af Socialdemokratiets 2025-oplæg, men i vurderingen af regeringens egen 2025-plan er der underskud på 5,3 mia. kr. netop det år.

Det fremgår ikke af Finansministeriets beregninger, hvorfor Socialdemokratiets 2025-plan skal vurderes ud fra andre forudsætninger end regeringens.

 

7. Finansministeriet antager en udgift på 1 mia. kr. i 2020 til investeringsudfordringen. Socialdemokratiet har ved flere lejligheder givet klart udtryk for, at ville være med til at løse investeringsudfordringen, hvormed der ikke vil være en merudgift på 1 mia. kr. i 2020.

 

8. Finansministeriet informerer Politiken, før de informerer Folketinget. Den 21-09-2016 modtog Finansministeriet et udvalgsspørgsmål fra Benny Engelbrecht (FIU spg. 559), hvor de blev bedt om at beregne indtægter og udgifter i Socialdemokratiets 2025-prioriteringer. Det spørgsmål har Finansministeriet ikke svaret på til Folketinget, selvom de tilsyneladende har haft tid til at lave en beregning til Politiken.

Det er stærkt kritisabelt.

 

9. Finansministeriet skriver i sin vurdering, at regeringen har 19 mia. kr. til dets prioriterede områder, når alle pligtopgaver er løst. Men det er inkl. et underskud på 5,3 mia. kr. i 2020, hvilket ikke fremgår af beregningen, og kan derfor ikke sammenlignes med Finansministeriets vurdering af Socialdemokratiets prioriteringer, hvor forudsætningen er balance på de offentlige finanser.

 

10. Finansministeriet har beregnet indtægter og udgifter i 2020 i Socialdemokratiets 2025-oplæg på trods af, at der ingen steder står noget om udgifter og indtægter i 2020. Socialdemokratiet har fremlagt fuldt finansierede prioriteringer i 2025. Hvad udgifter og indtægter bliver i 2020 afhænger af, hvor hurtigt de indfases.

Det giver derfor ingen mening, at Finansministeriet kan lave den beregning.