25. august 2016

Mere hjemrejsehjælp til flygtninge

Flygtninge Flygtninge i Danmark skal have nemmere ved at rejse hjem, hvis de ønsker det.

Hvis mennesker, der er flygtet til Danmark, har et ønske om at vende hjem, hvor de kommer fra, skal de have hjælp til det.

Det koster penge. Men de er godt givet ud. Dels handler det om at give flygtningene en ny chance i livet. Dels vil det faktisk i det lange løb være en billigere løsning for Danmark.

Derfor foreslår vi nu at tilbyde flygtninge ekstra hjælp til hjemrejse. Så bliver det både nemmere og mere attraktivt at rejse tilbage.

Der findes allerede i dag ordninger, som flygtninge kan søge økonomisk hjælp fra, hvis de ønsker at tage hjem og få en frisk start på livet. De ordninger ønsker vi at udvide, så flere vil kunne søge dem, og så det beløb, man kan få, bliver højere.

Desværre nægter nogle lande at modtage mennesker, der ønsker at vende tilbage. Det går ikke. Vi skal bruge den udviklingsbistand, vi giver de lande, som pressionsmiddel for at få dem på bedre tanker.

Endelig er det i dag kun muligt at give støtte til mennesker, der rejser tilbage til deres eget hjemland. Vi vil undersøge muligheden for at udvide ordningen, så man også kan få penge, hvis man i stedet vil bosætte sig et andet sted i nærområdet.

Se en lille video, hvor jeg forklarer mere om forslaget her.