20. maj 2016

Støt kampen mod skattesnyd

Socialdemokratiet har fremlagt 17 forslag til bekæmpelse af skattely.


Bekæmpelsen af skattely og skattespekulation begynder i Danmark. For selv om det også skal bekæmpes på EU-niveau, så er der rigtig meget, vi selv kan gøre.

 

KLIK HER OG STØT KAMPEN MOD SKATTESNYD

 

Socialdemokratiet foreslår derfor fem konkrete indsatsområder med en række håndgribelige initiativer, som effektfuldt kan styrke kampen mod skattespekulation og skattely.

 

1. Intensiv myndighedsindsats

Styrkelse af projekt skattely: SR-regeringen afsatte af flere omgange midler til projekt skattely, som i lyset af afsløringerne i Panama skal tilføres flere ressourcer.

 

Oprettelse af tværgående task-force mellem SKAT, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet: Samarbejdet mellem de tre institutioner skal styrkes ved at nedsætte en tværgående task-force mod skatteunddragelse.

 

Udvidelse af det nordiske myndighedssamarbejde til flere lande: Den type indgående samarbejde, vi allerede har med de nordiske lande, skal vi have med langt flere ligesindede lande som f.eks. Tyskland.

 

SKAT skal have tilstrækkelige ressourcer allerede i år: SKAT skal allerede i år have tilført de nødvendige ressourcer, så opklaringsarbejdet ikke går ud over SKAT’s øvrige aktiviteter.

 

2) Hårdere konsekvenser for skattesnyd

Hårdere straf for skatteunddragelse: Straffen for skattesvig skal skærpes. Eksempelvis bør skattesvig via lande på EU’s sorte liste altid blive tolket som grov skattesvig og straffes derefter.

 

Omvendt amnestiordning: De nye strafferegler skal søges indført, så dem, der melder sig frivilligt for skattesvig, inden de nye strafferegler implementeres, straffes efter den nuværende strafferamme. Alle der efterfølgende anklages for skattesvig og findes skyldige, skal straffes efter den nye skærpede straf for skattesvig.

 

Rådgiveransvar: Det skal være nemmere at straffe rådgivere, som bevidst hjælper deres kunder med at snyde i skat, personligt. Rådgiverne som eksempelvis bankrådgivere, revisorer eller advokater skal kunne straffes med fængsel, bøder eller fratagelse af deres ret til at udøve det pågældende arbejde.

 

Erstatningskrav til rådgivere: Der skal indføres et erstatningskrav efter et proportionalitetsprincip, hvis virksomheder udøver rådgivning, som fører til skatteunddragelse.

 

Faciliteringsansvar: Banker, der på vegne af deres kunder overfører penge til skattely og dermed potentielt faciliterer skatteunddragelse uden at videregive disse oplysninger til SKAT, bør kunne pålægges erstatningskrav for den skat, deres kunder unddrager.

 

3) Bedre adgang til beviser om skattesnyd

 Informantordning: I helt særlige tilfælde skal det være en mulighed for SKAT at indgå i samarbejde med informanter.

 

Bankerne skal pålægges at udlevere information om transaktioner til skattely: Hvis banker overfører penge til kendte skattely, bør de have pligt til at indberette det til myndighederne.

 

4) Bedre dobbeltbeskatningsoverenskomster

Serviceeftersyn af alle dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO’er): Alle vores DBO’er bør underlægges et serviceeftersyn, så vi sikrer, at vi i Danmark får det optimale ud af vores internationale udvekslingsaftaler.

 

5) Regeringen skal øge presset i EU-arbejdet

Regeringen er fraværende i den internationale kamp mod skattely. Socialdemokratiet opfordrer på det kraftigste regeringen til at indhente mandat i Europaudvalget til at lægge pres på de øvrige EU lande, for at:

 

Højne ambitionerne for multinationale selskabers såkaldte land-for-land-rapportering: Regeringen skal arbejde for, at kommissionens forslag om at multinationale selskaber skal give en række oplysninger om deres forretninger i alle de lande, de driver forretning i, kommer til at omfatte langt flere selskaber. Det kan f.eks. ske ved at indtjeningsgrænsen for de omfattede virksomheder sættes ned fra de nuværende 750 millioner euro i årlig omsætning, til en indtjeningsgrænse på 40 millioner euro.

 

Øge presset for et register over reelle ejere: Regeringen skal presse på for at få de øvrige EU-lande til at oprette registre over reelle ejere af virksomheder og få udarbejdet en procedure for udveksling af informationer om reelt ejerskab i EU.

 

Støtte forslaget om sortlistning af skattelylande: Danmark skal støtte op om EU’s skattekommissær Pierre Moscovicis forslag om at sortliste kendte skattelylande. Skattelyene på EU’s liste skal mødes med sanktioner og modkrav. Der skal i fælleskab opstilles kriterier som skattelylandene skal leve op til for at komme af EU’s sortliste. 

 

EU skal kunne give hårde sanktioner mod lande der ikke samarbejder om skatteoplysninger: Hvis et EU-land ikke får udleveret de skatteoplysninger de ønsker fra et andet land, skal det kunne mødes med hårde sanktioner fra EU. Sanktionerne skal både kunne gives til EU-lande og til lande uden for EU.

 

Etablering af tættere samarbejde blandt ligesindede EU-lande: Danmark skal styrke samarbejdet med de EU-lande, der ikke har den fodslæbende tilgang til skattesnyd, som i dag forhindrer tilstrækkeligt effektive og hurtige tiltag i kampen mod skattely og skattespekulation.