26. september 2015

Ret og pligt skal følges ad for EU-borgere

Velfærdsydelser Det skal først være muligt at modtage ydelser, når man har ydet et bidrag i Danmark. Det handler om ret og pligt.

Vi står i en ny situation på EU-plan, siden debatten om velfærdsydelser sidst var oppe at vende. EU-Kommissionen har selv åbnet for at ændre på reglerne, og flere af de toneangivende lande i EU har meget klart meldt ud, at EU ikke skal være en social union. Den lejlighed skal regeringen udnytte til fulde.
 
Derfor opfordrer Socialdemokratiet i dag regeringen til at gøre det til en topprioritet for Danmark at indeksere vores børnecheck og vores velfærdsydelser, så de tilpasses i størrelse afhængigt af det land, man opholder sig i. Ligesom regeringen skal få sat en hegnspæl ned om vores regler, der kræver, at EU-borgere skal have arbejde i Danmark i en længere periode, før de kan få dagpenge. 
 
Vi ser også gerne, at man kommer endnu videre i forhold til at beskytte vores velfærdssamfund. I dag siger EU-reglerne, at man blot skal have et arbejde 10-12 timer om ugen, før man får adgang til danske velfærdsydelser.  Vi mener, det er for lempeligt. Står det til os, skal man tjene en løn, man kan leve af, før man kan opnå ret til danske velfærdsydelser. 
 
Derudover har vi brug for bedre muligheder for at tjekke, om man lever op til kravene, når folk tager danske velfærdsydelser med til udlandet. Vi skal vide, om man fx står til rådighed for arbejdsmarkedet, når man får dagpenge i  et andet EU-land. Hvis det ikke er tilfældet, må man jo overveje, om det overhovedet er rimeligt, at man kan få dem med.