21. august 2015

EU-afstemning om retsforbehold

Valg 3. december skal danskerne stemme om det fælles politisamarbejde.

3. december skal vi til folkeafstemning. Vi skal stemme om fortsat dansk deltagelse i det fælles europæiske politisamarbejde, EUROPOL. Hvis vi fortsat vil bekæmpe kriminalitet, er det afgørende, at vi bliver en del af det styrkede samarbejde.

 

Et meget bredt flertal af Folketingets partier blev i foråret enige om, at Danmark fremadrettet skal være en del af det fælles europæiske politisamarbejde. Det er nemlig afgørende, hvis vi skal bekæmpe pædofile netværk, terror, kriminelle tyvebander og andre former for grænseoverskride kriminalitet. Stemmer vi ikke for fortsat deltagelse i EUROPOL vil konsekvensen være, at Danmark om kort tid skal forlade samarbejdet. Det vil være en katastrofe for Danmark, svække danskernes tryghed, og dansk politi vil blive reduceret til Europas B-politi. Vinderne vil alene være de kriminelle.

Dansk Folkeparti er modstandere af aftalen. De vil de kommende måneder påstå, at et ja ved folkeafstemningen vil betyde flere asylansøgere. Det er derfor helt afgørende at slå fast med syvtommersøm, at afstemningen ikke handler om dansk deltagelse i EU's fælles asyl- og indvandringspolitik. Vi bestemmer selv vores udlændingepolitik i Danmark, og sådan vil det også være fremover.

Tusindvis af gange hvert år benytter Danmark sig af hjælp fra det europæiske politisamarbejde til opklaring af grænseoverskridende kriminalitet. Terrorisme, internetkriminalitet, menneskehandel, narko- og indbrudskriminalitet og omrejsende kriminelle bander er blot nogle af de kriminalitetsformer, dansk politi i dag kan bekæmpe med hjælp fra EUROPOL.

De kriminelles kreativitet kender ingen grænser. Derfor skal vi samarbejde over grænserne for at bekæmpe dem og deres modbydelige handlinger, uanset om det er menneskehandlere, terrorister, narkosmuglere, indbrudsbander eller pædofile. Politiet og anklagemyndigheden skal have bedre muligheder for at efterforske og sikre beviser. Og et polititilhold – f.eks. over for en voldelig eks-kæreste – skal give beskyttelse ikke kun i Danmark, men også i de andre EU-lande.

Trygheden skal også gælde, når det drejer sig om handel på tværs af grænserne. Når en kunde eller leverandør går konkurs i et andet EU-land, når regningerne ikke bliver betalt, eller når krav skal inddrives. I alle de tilfælde skal danske borgere have mindst lige så gode vilkår som alle andre i Europa. Danske virksomheder skal sikres fair og lige konkurrencevilkår.

Den kommende afstemning handler om at bekæmpe kriminalitet, sikre tryghed for danskerne og styrke vores virksomheder. Derfor anbefaler vi socialdemokrater et klart ja.