29. maj 2015

Kriminelle udlændinge skal hjem og afsone

Valg For mange udlændinge fylder op i de danske fængsler. Det vil vi nu gøre op med.

Vi vil have et helt nyt regelsæt for EU på det her område. Det kan ikke passe, at vi har statsborgere fra andre europæiske lande, som ikke kan afsone domme i for eksempel England, Frankring, Polen eller Rumænien.

 

De skal hjem og afsone og ikke sidde i danske fængsler.

 

Vi skal kunne indrette os så klogt i EU, at der går max en måned fra, at dommen er afsagt til vedkommende kan afsone i eget hjemland.

 

Læs mere om vores udspil her.