18. maj 2015

En hjælpende hånd til yderområderne

Vækst Regeringen præsenterer en ny vækst-strategi, der skal sikre, at væksten får fat i hele Danmark og ikke kun de store byer.

Det går den rigtige vej for dansk økonomi. Men regeringen vil løfte væksten endnu mere og understøtte, hvor der er behov.

 

Derfor præsenterer vi nu en ny vækst-strategi, der indeholder 38 tiltag, som skal sætte gang i yderområderne og sikre vækst.

 

  • Det betyder bl.a. 44 mio. kr. ekstra til nedrivning af faldefærdige huse, der både er uegnede som boliger og skæmmende for området.
  • Vi sørger for bedre mobil- og bredbåndsdækning i landdistrikterne, så huller i mobilnettet bliver fortid. Det vil hjælpe både borgere og virksomheder i områderne.
  • Vi afsætter årligt 133 mio. kr. til færgerne til de ikke-brofaste øer. Det giver gennemsnitlige besparelser på 50-60 pct. på billetprisen. Altså prisfald, der vil kunne mærkes.
  • Vi gør det lettere at drive virksomhed i landdistrikter. Kommunernes planlægning af, hvor virksomheder kan ligge, bliver hurtigere og mere fleksibel.
  • Landbruget får en hjælpende hånd med 852 mio. kr. til investeringstilskud, der kan bidrage til en mere moderne og effektiv produktion af svin og kvæg.

Tiltagene kan lade sig gøre, fordi regeringen fører en ansvarlig økonomisk politik. En del af finansieringen kommer bl.a. fra afsatte puljer fra tidligere vækstaftaler.
 
Venstre ønsker at bruge de penge andre steder. Bl.a. på at fritage familieejede virksomheder for arveafgift. Det gavner de rigeste uden at skabe vækst og beskæftigelse, og det vil under ingen omstændigheder komme landdistrikterne til gavn.

Socialdemokratiet vil sikre et Danmark i balance. Det gælder både for økonomien, men også når vi støtter de områder, der har brug for det. Det er det Danmark, du kender.