21. maj 2015

En god start på livet

Børneudspil Vi har gode daginstitutioner i Danmark. Men alle børn skal have den bedste start på livet, derfor vil vi videre.

Vores børn skal have den bedste start på livet. Når vi som forældre afleverer vores børn i en vuggestue, dagpleje eller børnehave skal det være et sted, der er trygt, og hvor børnene kan lege, lære og udvikle sig hver dag.

 

Vi har generelt gode daginstitutioner i Danmark, men regeringen ønsker at støtte dem endnu mere, så vores børn får de bedste betingelser. Det har vi mulighed for, fordi vi ikke fører nulvækst, men prioriterer ressourcer til velfærd. 


Derfor præsenterer vi i dag børneudspillet ’En god start på livet for alle børn’.

Med udspillet afsætter vi 2 ½ mia. kr. til området over de næste 4 år. Det betyder blandt andet, at der kan komme mere pædagogisk personale ind på de enkelte stuer. Det går allerede den rigtige vej. Siden regeringen kom til magten, er der blevet færre børn per pædagog i børnehaverne. Men når vi ikke vil indføre et krav om minimumsnormeringer, skyldes det, at kommuner, der har en højere normering, end det bliver krævet, paradoksalt nok kan vælge at skære ned på antallet af pædagoger.

De første år af et barns liv har afgørende betydning for, hvordan barnet udvikler sig. Derfor skal indsatsen for vores allermindste børn styrkes. Som dagplejer er man ofte alene med de helt små børn det meste af dagen uden mulighed for at vende med andre, hvordan man for eksempel sikrer Sofie et bedre sprog, eller om Sofus skal have klarere grænser. Det er vigtigt at kunne. Derfor skal dagplejerne have bedre mulighed for sparring, råd og vejledning fra blandt andet kommunen.

Børnene skal have det godt, når vi har afleveret dem i vuggestue, dagpleje eller i børnehaven. Men vi ved fra forskellige undersøgelser, at både børn og voksne mener, at der er for megen støj i daginstitutionerne. Det kan gøre det svært for børnene at finde ro. Det gør vi nu noget ved. Vi afsætter midler, som kommunerne kan søge, så de kan forbedre de fysiske rammer og dermed få støjniveauet ned.

Vi kan ikke undvære vores dygtige pædagogiske personale. Det er dem, der hver dag siger pænt godmorgen til vores børn og sikrer, at de har en god dag, indtil vi igen kan hente dem. Normeringer og de voksnes kvalifikationer har stor betydning for vores børns udvikling. Derfor vil vi sikre, at alle pædagoger har viden om børnenes udvikling, og at de kan finde frem til, hvad der virker for det enkelte barn. Regeringen har allerede reformeret pædagoguddannelsen, som styrker pædagogernes faglighed. Med udspillet sikrer vi, at der bliver afsat endnu flere penge, så vi kan give pædagogerne et kompetenceløft.

Udspillet giver vores børn en god start. Det er vigtigt for os forældre og ikke mindst for det Danmark, du kender.