26. april 2015

Vi må styrke den nordiske model

Socialdemokratiet i Nordisk Råd organiserer, i samarbejde med, tænketanken Cevea, S&D gruppen i Europaparlamentet og NFS, en konference om den nordiske model.


Når vi ser på samfundet både inden for og uden for Europa, er der mange grunde til at tro at vi har det godt i Norden og har noget at være stolte af. Den nordiske model har vist sig at være en af de bedste samfundsmodeller i verden.

 

Det er ikke kommet af sig selv, men skyldes først og fremmest vores stærke fagbevægelse, socialdemokratiske partier og det vigtige samarbejde mellem parterne og det offentlige gennem trepartsaftaler og overenskomstaftaler. Den nordiske arbejdsmarkedspolitik giver arbejdsgivere en høj fleksibilitet og samtidig alle lønmodtagere større sikkerhed omkring beskæftigelse og et vist indkomstniveau og rimelige arbejdsvilkår. Det er netop på grund af den høje fleksibilitet, at arbejdsgiverne tør ansætte flere medarbejdere. Derfor betegnes vores model ofte som ”den nordiske supermodel”.

 

Men den nordiske model står også foran store udfordringer, hvor EU’s indre marked har vist sig at kunne medføre social dumping af løn og arbejdsvilkår. Derfor vil det i de kommende år være vigtigt at indføre ens regler på beskæftigelses området og styrke den nordiske model for at imødekomme negative konsekvenser som social dumping. Samtidig har Norden ikke udnyttet sit fulde potentialle, især når det drejer sig om arbejdsmarkedspolitik. Der findes dagligt tilfælde, hvor nordiske borgere bliver begrænset af uklare regler og små forskelligheder når de krydser landegrænser. Derfor er det, mere end tidligere, vigtigt at skabe gode samarbejdsmuligheder på tværs af de nordiske lande og derved øge arbejdskraftens mobilitet imellem vores lande. Det er på tide at finde holdbare løsninger for at udnytte hele Norden som ét arbejdsmarked, reducere såkaldte strukturelle mismatch problemer, samt skabe mulighed for mere dynamik på et endnu større og fælles arbejdsmarked.

 

Det er et politisk valg i, hvilken retning vi skal føre vores samfund. I de næste år må vi vælge om de nordiske lande skal bevare og styrke den nordiske model og fortsætte på den gode vej, vi har været på de sidste hundrede år, eller forlade den nordiske model. Vil vi mere lighed i samfundet, ligestilling, grøn vækst og beskæftigelse for alle, eller mere ulighed og mere frihed for virksomheder til at praktisere social dumping og udnytte billig arbejdskraft på tværs af grænser?
Socialdemokratiet i Norden er ikke i tvivl, vi vil bevare og styrke den nordiske model i samarbejde med fagbevægelsen. Det har vi gjort klart i Sørmarkaerklæringen og i vores arbejde i Nordisk Råd.

 

De ovennævnte temaer og mange andre vil vi diskutere på en konference som Socialdemokratiet i Nordisk Råd, sammen med tænketanken Cevea, S&D gruppen i Europaparlamentet og NFS, den Nordlige Fackets Samaroganisation, organiserer den 4. maj i Landstingssalen i Folketinget i København.

 

Mere information kan ses på denne side.

 

Socialdemokraterne i Nordisk Råd


Marit Nybakk, formand, Norge
Karin Gaardsted, Danmark
Phia Andersson, Sverige
Tuula Peltonen, Finland
Guðbjartur Hannesson, Ísland