29. april 2015

Vil Venstre indføre et dagpengeloft?

Kontanthjælpsloft Dagpengemodtagere skal tilsyneladende omfattes af Venstres kontanthjælpsloft. Det vil få voldsomme konsekvenser.

Usikkerheden for dagpengemodtagere og førtidspensionister er blevet markant større efter en bemærkelsesværdig debat i Folketinget tirsdag d. 28. april. Venstre havde selv indkaldt til debat om deres forslag om et såkaldt moderne kontanthjælpsloft.

 

Men trods talrige spørgsmål til Venstre kastede debatten ikke mere klarhed over, hvordan sådan et vældig moderne kontanthjælpsloft skal skrues sammen. Tværtimod blev usikkerheden markant større. Det viser sig nemlig, at dagpengemodtagere og muligvis også førtidspensionister skal omfattes af kontanthjælpsloftet.

 

Til trods for Venstres kampagne mod kontanthjælpsmodtagerne, så er sagen den, at det i meget lille grad er dem, problemstillingen her handler om. Alle som én blandt kontanthjælpsmodtagerne vil have en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde, når allerede aftalte reformer er fuldt indfaset.

 

Derfor har vi i længere tid påpeget, at det reelt handler om nogle andre, når Venstre vil lægge et loft over ydelserne. Nemlig dagpengemodtagerne. Uanset om man letter skatten for mere end 50 milliarder kr. og afskaffer al kontanthjælp, så vil det stadig være sådan, at det for enkelte dagpengemodtagere ikke umiddelbart kan betale sig at tage et arbejde.

For første gang indrømmede Venstre, at dagpengemodtagerne også skal omfattes af kontanthjælpsloftet.

Jesper Petersen


Det skyldes, at vi har indrettet vores samfund på en måde, hvor folk skal kunne klare sig, hvis de i en periode rammes af arbejdsløshed og at indtægtstabet fra arbejde til ledighed ikke skal føre direkte i personlig ruin. Som socialdemokrater vil vi ikke have, at folk skal gå fra hus og hjem eller at børn skal vokse op i fattigdom, og vi tror sådan set, at så godt som alle arbejdsløse allermest ønsker sig et nyt job.

 

Der var flere danskere, der var i gruppen af lønmodtagere med lille økonomisk tilskyndelse til at arbejde, da Lars Løkke var statsminister end nu. Og den problemstilling, Venstre nu påpeger i deres påbegyndte valgkamp, kan altså kun løses ved at skære i dagpengene. Det har de hidtil forsøgt at afvise, og derfor var debatten i går så interessant.

 

For første gang indrømmede Venstre, at dagpengemodtagerne også skal omfattes af kontanthjælpsloftet (citater fra Folketingets protokol):

 

»Man kalder det et kontanthjælpsloft, men det omfatter jo hvad man samlet set får i ydelser, jeg næver det kunne være kontanthjælp, det kunne være børnepenge, det kunne være boligsikring, det kunne være mange ting«, sagde Venstres ordfører, Jacob Jensen.

Hvor mange penge skal kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og førtidspensionister undvære? Det mangler vi stadig svar på fra Venstre.

Jesper Petersen

 

Og de mange ting er altså tilsyneladende også dagpenge. Som Jacob Jensen selv efterfølgende svarede på et direkte spørgsmål om, hvorvidt dagpengemodtagere er omfattet af Venstres kontanthjælpsloft:

 

»I den forstand, at man jo får ydelser udover – som dagpengemodtager får man jo også andre ydelser. Det vi kalder vores moderne kontanthjælpsloft, det omfatter hvad man samlet set kan få i offentlige ydelser. Der mener vi, der skal være et loft«.

 

Så er sagen altså klar: Hvis det står til Venstre, skal der skæres i de tilskud man får i børnepenge, boligsikring, friplads osv. uanset om man er på kontanthjælp eller dagpenge.

 

Hvis Venstre lægger loftet samme sted som sidst, så vil det betyde, at en dagpengemodtager helt mister alle andre tilskud: børnepenge, friplads, boligsikring. For en enlig dagpengemodtager med børn kan det betyde, at han eller hun mister 5.000 kr. - om måneden!

 

Og førtidspensionisterne bliver også ramt – altså mennesker, der ikke kan arbejde. Således ville Jacob Jensen ikke afvise, at de ligeledes omfattes af kontanthjælpsloftet og dermed får reduceret deres ydelse. Dansk Arbejdsgiverforening foreslog for nylig, at førtidspensionisterne skulle skæres med 4.000 kr. om måneden, men nu overgår Venstre dem tilsyneladende.

 

Vi vidste, at kontanthjælpsmodtagerne vil miste penge, hvis Venstre reducerer de samlede ydelser.

 

Nu ved vi, at det også gælder dagpengemodtagere og måske endda førtidspensionister.

 

Det er mange mennesker, der enten ikke kan arbejde eller som rigtig gerne vil arbejde, men ikke kan finde et arbejde i en periode, der med Venstres forslag får meget svært ved at få økonomien til at slå til.

 

Behovet for klare svar vokser. Hvor mange penge skal kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og førtidspensionister undvære? Det mangler vi stadig svar på fra Venstre. Får vi dem mon inden, der skal være valg?