22. april 2015

Færre unge skal ende i kriminalitet

Retspolitik Færre unge skal ende i kriminalitet. De skal mærke, at der er en tydelig konsekvens allerede første gang loven brydes. I udspillet ”En ungdom uden kriminalitet” præsenterer vi 11 konkrete tiltag, der skal sikre, at flere unge kommer i uddannelse og arbejde i stedet for at havne i kriminalitet.

Kriminaliteten blandt danske unge er historisk lav. Siden 2006 er der sket en halvering i antallet af unge lovbrydere, men kampen mod ungdomskriminalitet stopper ikke her. Vi skal videre.

Derfor har regeringen i dag lanceret en ny strategi, der blandt andet sikrer en tidlig, håndfast og samlet tilgang, hvor myndighederne i endnu højere grad arbejder sammen om at få barnet eller den unge væk fra det kriminelle miljø. Kun når skoler, politi, SSP og andre myndigheder samarbejder, kan vi sikre, at børn og unge får brudt med de dårlige adfærdsmønstre og ikke ender som hårdkogte kriminelle.

Vi vil oprette et reaktionsråd i hver politikreds bestående af sociale myndigheder og politi. Så snart der er en begrundet mistanke om, at en ung under 18 år har begået kriminalitet, skal der sættes ind. Der skal være en konsekvens med det samme – eksempelvis kan den 13-årige, der har malet graffiti blive sat til at rydde op.  
 
Det er nødvendigt at have øjnene særligt rettet mod de unge, der er på vej ind i de kriminelle miljøer. Derfor indfører vi øget brug af ungepålæg, konfliktråd, bedre bekymringssamtaler og en såkaldt lillebrorstrategi, der tager tidligt fat om de børn, hvis storesøskende allerede er kriminelle. De unge skal have noget andet at give sig til, og derfor sætter vi fokus på at skabe og formidle fritidsjob.
 
Der skal sættes hårdt mod hårdt i kampen mod de unge, der skaber utryghed i boligområder. Vi udvider politiets mulighed for at bruge zoneforbud, når der foregår åbenlys hashhandel. Særligt i bandemiljøet bliver unge under 18 år brugt, når der bliver solgt hash. De står vagt eller bliver brugt som bude, der transporterer narko og penge. Det sætter en udvidelse af zoneforbuddet en stopper for. Fremover vil personer, som deltager i åbenlys handel med narko, og som tidligere er straffet for salg af narkotika ikke kunne opholde sig i de områder, hvor handlen foregår.  
 
Det er og bliver en socialdemokratisk mærkesag at sikre, at børn og unge kommer i uddannelse og job og ikke ender i kriminalitet. Vi er godt på vej. Vi tager målrettet fat om den hårde kerne af unge, der alt for tidligt kommer ud på et skråplan. Vi vil ikke som Venstre og de øvrige borgerlige nedsætte den kriminelle lavalder til 12 år, men i stedet bruge de redskaber, som har en reel effekt. Det er vores nye strategi udtryk for.