April


Onsdag, 8 apr 2015

Vil Thulesen Dahl svigte de ældre?

Løkke vil sløjfe den pulje, der sikrer mere hjemmehjælp. Vil Thulesen Dahl støtte ham og svigte de ældre igen?


Mandag, 13 apr 2015

DF vil lukke gymnasier

Hvis Dansk Folkeparti kommer til magten efter valget, får det store konsekvenser for hele vores uddannelsessystem.


Tirsdag, 21 apr 2015

Tak Løkke

Det går fremad i Danmark. Det har i dag fået Løkke til at beklage sig i Venstres nye valgfilm: ”Nu vil Socialdemokratiet så gerne tegne et billede af, at de alene har fået Danmark på ret kurs”. Men det skal ikke hedde sig, at vi socialdemokrater ikke kan hjælpe Lars Løkke med den anerkendelse, han fortjener.


Onsdag, 22 apr 2015

Færre unge skal ende i kriminalitet

Færre unge skal ende i kriminalitet. De skal mærke, at der er en tydelig konsekvens allerede første gang loven brydes. I udspillet ”En ungdom uden kriminalitet” præsenterer vi 11 konkrete tiltag, der skal sikre, at flere unge kommer i uddannelse og arbejde i stedet for at havne i kriminalitet.


Fredag, 24 apr 2015

Her taler Socialdemokraterne 1. maj

Her kan du se en oversigt over Socialdemokratiets folketingsmedlemmers og ministres taler rundt i landet på 1. maj. Listen vil løbende blive opdateret.


Søndag, 26 apr 2015

Vi må styrke den nordiske model

Socialdemokratiet i Nordisk Råd organiserer, i samarbejde med, tænketanken Cevea, S&D gruppen i Europaparlamentet og NFS, en konference om den nordiske model.


Tirsdag, 28 apr 2015

5.300 kr. mere i hånden

Vores holdning er klar: Det skal kunne betale sig at arbejde i Danmark samtidig med, at vi holder fast i vores stærke sociale sikkerhedsnet og gør alt, hvad vi kan for, at børn ikke vokser op i fattigdom.


Onsdag, 29 apr 2015

Vil Venstre indføre et dagpengeloft?

Dagpengemodtagere skal tilsyneladende omfattes af Venstres kontanthjælpsloft. Det vil få voldsomme konsekvenser.


Torsdag, 30 apr 2015

Vores holdninger til et nyt dagpengesystem

Vi socialdemokrater ønsker et nyt dagpengesystem. Det skal være robust og trygt. Det skal være holdbart. Og færre skal opbruge deres dagpengeret.