17. marts 2015

Hvem gavner retsforbeholdet?

Retsforbehold Et bredt flertal af Folketingets partier er enige om, at tiden er kommet til, at Danmark bliver fuldt medlem af EUROPOL.

Partierne er også enige om, at Danmark ikke skal deltage i EU's fælles asyl- og indvandringspolitik. Vi vil selv bestemme udlændingepolitikken, og den skal fastlægges i Danmark. Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, Konservative og SF.

 

Konsekvensen af retsforbeholdet er, at Danmark ikke længere kan deltage i det europæiske politisamarbejde, EUROPOL. Inden for få måneder vil konsekvensen være, at Danmark skal forlade samarbejdet. Det vil være en katastrofe for Danmark, svække danskernes tryghed og dansk politi vil blive reduceret til Europas B-politi.

 

Tusindvis af gange om året benytter Danmark sig af hjælp fra det europæiske politisamarbejde til opklaring af grænseoverskridende kriminalitet. Terrorisme, cyberkriminalitet, menneskehandel, narko- og indbrudskriminalitet og omrejsende kriminelle bander er blot nogle af de kriminalitetsformer, dansk politi i dag kan bekæmpe med hjælp fra EUROPOL.

 

Danmark og Europa står over for en stor udfordring fra alvorlig og grænseoverskridende kriminalitet.  De seneste måneders terrorangreb i København og Paris understreger med stor tydelighed behovet for et tættere samarbejde i Europa i kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet.

 

Chefen for EUROPOL har advaret Danmark imod at forlade EUROPOL. Det vil svække Danmarks sikkerhed, sagde han. EUROPOL er krumtappen i vores fælles europæiske kamp mod organiseret og grænseoverskridende kriminalitet.

 

De kriminelles kreativitet kender ingen grænser. Derfor skal vi samarbejde over grænser for at bekæmpe dem og deres modbydelige handlinger, uanset om det er menneskehandlere, terrorister, narkosmuglere, indbrudsbander eller pædofile.

 

Retsforbeholdet gavner kun én gruppe: de kriminelle
Danmark skal ikke være det svage led i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet. I de senere år er samarbejdet på retsområdet i EU blevet langt mere finmasket og effektivt. Hvis Danmark står udenfor, skader det danskernes sikkerhed og tryghed og Europas fælles kamp mod kriminalitet. Det vil kun være til gavn for én gruppe – de kriminelle.

 

Dansk politi skal ikke være et B-politi
EUROPOL er en succes og styrker bl.a. samarbejdet om forebyggelse og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet som f.eks. menneskesmugling og terrorisme. Det vil have store negative konsekvenser for dansk politis arbejde, hvis Danmark træder ud af samarbejdet. Dansk politi benytter sig af omfattende hjælp fra EUROPOL's registre over kriminelle. Hvis vi skal forlade EUROPOL, vil dansk politi ikke længere have adgang til samme oplysninger som resten af EU-medlemsstaterne. Det vil svække vores sikkerhed, og dansk politi vil blive reduceret til Europas B-politi.

 

Menneskehandlere og pædofile skal jagtes endnu stærkere
Med et ja til at afskaffe retsforbeholdet deltager Danmark også i kampen mod menneskehandel og det forstærkede samarbejde mod seksuelt misbrug af børn. Det betyder, vi kan være med til at bekæmpe særlig alvorlig kriminalitet på tværs af grænser som f.eks. menneskehandel og pædofili-netværk.  Det er i klar dansk interesse også at være med i denne del af samarbejdet. Menneskehandlere og pædofile skal ikke have det lettere. Derfor skal indsatsen forstærkes.

 

Bedre beskyttelse af ofrene for kriminalitet
Danske ofre for kriminalitet skal beskyttes på lige vilkår med ofre i andre europæiske lande.  Det kan de ikke med retsforbeholdet, men det sikrer vi med tilvalgsordningen. Konkret betyder det blandt andet, at en dansk kvinde med en voldelig eksmand også vil få beskyttelse fra politi og myndigheder, hvis kvinden befinder sig i et andet EU-land end Danmark. Det skylder vi ofrene for kriminalitet, og det forstærker vores tryghed.