18. marts 2015

Alle skal bidrage

Beskæftigelse De flygtninge, der kommer til Danmark, skal arbejde. Det er kernen i regeringens udspil 'Alle skal bidrage'.

Mange flygtninge og indvandrere er i arbejde. Det er godt. Men desværre kan vi også se, at alt for mange er havnet på kontanthjælp. Min holdning er klar: Flygtninge skal ikke gøres til klienter. De mennesker, der kommer til Danmark, skal selvfølgelig arbejde. De skal hurtigst muligt ud blandt danske kolleger og lære sproget.

 

Derfor foreslår regeringen markante ændringer af det treårige integrationsprogram, som flygtninge bliver mødt med. Vi skal sætte ind tidligere og mere målrettet.

 

Først og fremmest skal flygtninge tage et arbejde, hvis der er et at få. Og hvis man ikke kan få et rigtigt job, så skal man alligevel yde noget for ydelsen. Det kan være i virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob, hvor man gør en indsats og opbygger kompetencer til et job. Eller det kan være i et nyttejob, hvor man rydder op på strande eller hjælper til i daginstitutioner og på plejehjem.

 

Ingen skal gå passiv i mere end fire uger. Og hvis man ikke deltager i sit aktiveringstilbud, så bliver man trukket i sin ydelse.

 

Vi vil også stille nye krav til dem, der har været her i landet i årevis. Men som stadig er på kontanthjælp i stedet for at forsøge sig selv. De skal også yde mere for de penge, de får.

 

Derfor foreslår vi, at indvandrere og flygtninge, som har modtaget kontanthjælp i mindst seks måneder, skal i gang på en virksomhed. Det kan være i nyttejob, virksomhedspraktik eller med løntilskud. Målet er at få et rigtigt job.

 

Alle skal yde det, de kan. At være i beskæftigelse eller uddannelse er en vigtig del af vores fællesskab.


Det er det fundament, vores velfærd hviler på. Og jeg er også sikker på, at det både giver større livsglæde for den enkelte. Og et bedre samfund for os alle sammen.

 

Læs regeringens integrationsudspil herunder.

 

Filer:


Alle skal bidrage (2015).pdf
PDF
1 MB