2. december 2015

Det er nu, det gælder

Folkeafstemning I morgen skal vi til folkeafstemning. Kun med et ja kan vi være sikre på, at dansk politi fortsat kan deltage i det europæiske politisamarbejde.


Derfor stemmer jeg ja. Og jeg håber, at du her i kampagnens slutspurt vil hjælpe med at dele argumenterne for et ja.

 

For at kunne bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet effektivt, skal vores politi have de bedste redskaber til at arbejde på tværs af grænser. Det gælder, når vi taler om internationale indbrudsbander, som sælger tyvekosterne i andre lande. Og det gælder, når vi taler om pædofile netværk, der spreder billeder af seksuelle overgreb på børn via internettet.

 

Det er meget alvorlige forbrydelser. Vi har valgt at stille skarpt på dem i vores kampagne, fordi det er helt centralt i det valg, vi skal træffe i morgen. Med et ja kan politiet fortsat deltage i det europæiske politisamarbejde. Det drejer sig om Europol, men det drejer sig også om en række EU-love, der sikrer bedre indsats mod fx cyberkriminalitet, kvindehandel og seksuelle overgreb mod børn. Det, mener vi, er vigtigt. Og derfor knokler vi for et ja i morgen.

 

Nej-partierne har foreslået alverdens kreative modeller for, hvordan vi alligevel kan deltage i Europol, selvom vi stemmer nej. For det første har de ikke været i stand til at foreslå en model, der kan garantere, at vi kan fortsætte fuldt og helt i Europol som i dag. For det andet sikrer deres forslag heller ikke, at vi kan deltage i de andre EU-love om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, der ligger ud over Europol.

 

Jeg håber derfor, at du vil give din mening tilkende. Tal med dine bekendte. Fortæl dem, hvad du synes og hvorfor. Hvis du stadig mangler information om afstemningen, så husk vores hjemmeside www.hvadstemmerviom.dk.

Herunder finder du et link med materiale til Facebook, som du er velkommen til at bruge. Du skal blot klikke på linket, downloade billederne og dele dem på din Facebook.

DEL BILLEDER PÅ FACEBOOK (Link ikke længere aktivt)

God fornøjelse i slutspurten. Og rigtig god valgdag i morgen.