27. oktober 2015

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Udspil Ret til børnehjælp for forældre på integrationsydelsen


Socialdemokratiet foreslår fem nye børnehjælpsrettigheder:

 

1. Ret til fritidsaktiviteter

Børn og unge med forældre, der modtager integrationsydelse, skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med deres jævnaldrende. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at der indføres en fritidspasordning, hvorigennem børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter kan refunderes i den enkelte kommune.

 

2. Ret til årstidspakker

For Socialdemokratiet er det afgørende, at ingen børn vokser op i fattigdom. Fattigdom i Danmark mærkes tydeligst for børn, hvis deres forældre ikke har råd til en ordentlig flyverdragt om vinteren eller gummistøvler om efteråret. Socialdemokratiet foreslår derfor, at kommunerne fremover skal tildele årstidspakker med tøj og sko til børn i familier, hvor forældrene er på integrationsydelse.

 

3. Ret til babystartskasse til nybagte forældre på integrationsydelse

I Finland modtager vordende forældre en babystartkasse, der bl.a. indeholder sengetøj, toiletsager, kravledragter og undertøj, som nybagte forældre har brug for den første tid. Finske forskere har tilskrevet startkassen en del af begrundelsen for en lav spædbørnsdødelighed. Socialdemokratiet foreslår derfor at tildele familier på integrationsydelse, der venter barn, en babystartkasse magen til den, de finske forældre har ret til. Det skal sikre, at børnene får en god start på livet, selvom deres forældre ikke selv har råd til nyt babyudstyr.

 

4. Ret til lommepengejob (fritidsjobordning)

Mange børn og unge har gavn af et fritidsarbejde efter skole. Ud over glæden ved at tjene egne penge og muligheden for at disponere over dem, så skaber det også berøring med en arbejdsplads på nedsat tid, hvor der stilles krav om fremmøde og opførsel. Tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet er med til at øge chancen for at børn og unge senere i livet i højere grad kommer i beskæftigelse eller tager en uddannelse. Socialdemokratiet vil sikre, at børn og unge under 18 år med forældre, der modtager integrationsydelse, får ret til – og tilskyndes til at tage – et lommepengejob. Kommunerne bør derfor forpligtes til at stille sådanne til rådighed i et vist omfang, søge private partnerskaber med lokale virksomheder, samt informere om mulighederne både hos de berørte familier, samt de lokale virksomheder.

 

5. Ret til god skolestart

Første skoledag er en vigtig dag i et barns liv. For at sikre, at alle børn føler sig trygge og har de rette forudsætninger for læring, foreslår Socialdemokratiet at indføre en skolestartspakke for alle børn med forældre, der modtager integrationsydelse. Pakken skal blandt andet indeholde en skoletaske, penalhus, madkasse og andet, der er nødvendigt for en god skolegang. Samtidig foreslår Socialdemokratiet, at det undersøges, hvorvidt projektet ’Bogstart’ kan udbredes til børn i familier i hele landet, hvor forældrene modtager integrationsydelse, så børn uden bøger på reolen får tilbudt et forløb med bogpakker.