5. oktober 2015

Bedre regler for statsborgerskab

Statsborgerskab Ny bred aftale om de fremtidige vilkår for dansk statsborgerskab, der blandt andet skærper kravet til dansk.

At blive dansk statsborger er noget særligt.

Danmark bliver ens hjemland – med de rettigheder og pligter, det medfører.

Det betyder, at hvis man som udlænding vil have dansk statsborgerskab, skal man kunne forsørge sig selv og sin familie. Overholde landets love. Kende til samfundets indretning og de demokratiske institutioner. Og beherske det danske sprog på et niveau, så man kan deltage aktivt i de fællesskaber, man indgår i – på arbejdspladsen, i børnenes skole, i foreningslivet og i den offentlige debat.

Samtidig er det også afgørende, at der er ro og stabilitet om de krav, der knytter sig til at opnå dansk statsborgerskab. Det skylder vi de medborgere, som knokler for at blive danske statsborgere.

Derfor har vi socialdemokrater i dag indgået en bred aftale om de fremtidige vilkår for dansk statsborgerskab, der blandt andet skærper kravet til dansk. Fremover skal man bestå Dansk 3, medmindre man har været selvforsørgende (herunder på førtids- eller folkepension) i 8½ ud af de sidste 9 år, hvor Dansk 2 fortsat blot skal bestås.

Helt konkret har vores deltagelse i aftalen sikret:


• Opgør med uddannelsessnobberi – bl.a. ligestilles erhvervsuddannelserne fremover med det almene gymnasium, handelsgymnasiet og HF i forhold til anerkendelse af erhvervet dansk.
• Klarere regler, mindre bureaukrati og øget retsstilling – bl.a. bliver der etableret et ’fast-track’ for de sager, der berøres af de ændrede regler, fordi det er fair og fordi ønsket om, at de nye regler også skal have virkning for allerede indsendte ansøgninger ikke er groet i vores have.
• Ro og stabilitet omkring reglerne – bl.a. forpligter aftaleparterne sig på at sætte sig sammen, hvis nogen ønsker at opsige og ændre aftalen, ligesom der er et fælles håndslag omkring ønsket om stabile regler.

 

Statsborgerskab er blevet debatteret en hel del i offentligheden på det seneste og til tider også på et fejlagtigt grundlag. Derfor kan der hurtigt opstå myter.

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.