1. oktober 2015

Antallet af udlændinge har betydning

Integration Vi ser lige nu de største flygtningestrømme siden 2. verdenskrig. Der er brug for vores hjælp.

I disse uger hører vi dagligt om hvor mange flygtninge, der kommer til Danmark.

Mellemøsten står i brand. Vi ser de største flygtningestrømme siden 2. verdenskrig. Der er brug for vores hjælp – særligt i nærområderne, hvor vi kan gøre den største forskel.

Vi har altid og skal altid hjælpe, når mennesker er i nød. Mennesker, der søger asyl i Danmark skal behandles ordentligt. Vi har senest givet regeringen opbakning til deres tilsagn om, at Danmark ekstraordinært vil tage imod 1.000 flygtninge.

Men samtidig med, at vi skal tage imod flere flygtninge, er vi forpligtede på at finde holdbare løsninger. Løsninger, der rækker ind i fremtiden, og ikke bare fungerer i dag.

Vi har som samfund været udfordret af integrationsproblemer i årtier. Og der venter en hverdag lige rundt om hjørnet.

Alt for mange kvinder med minoritetsbaggrund lever stadig hjemme uden at gå på arbejde og uden at kunne tale ordentligt dansk. Mange af de unge mænd er underrepræsenteret i uddannelsessystemet men overrepræsenteret, når det kommer til kriminalitet.

Den udfordring bliver ikke mindre af, at der nu kommer flere flygtninge til Danmark.

Jeg tror inderligt på det skandinaviske velfærdssamfund. Et samfund, hvor ret og pligt er fundamentet. Hvor vi taler dansk i klasseværelset. Hvor ingen unge kvinder underkastes social kontrol. Hvor boligområder hænger sammen. Hvor udenlandske lønmodtagere ikke presser lønnen ned for andre.

Derfor er antallet af udlændinge, der kommer hertil, ikke ligegyldigt. Og der er grænser for, hvor mange vi kan tage imod – hvis vi vil opretholde vores sammenhængskraft, vores værdier og have integrationen til at fungere.

Vi vil gerne hjælpe de flere flygtninge, der kommer hertil. De har ret til også at få deres familie med. Men udfordringen bliver for stor, hvis der samtidig er stadig flere udlændinge, der familiesammenføres – som ikke har en flygtningebaggrund.

Derfor lægger jeg op til, at vi strammer reglerne for familiesammenføring. Der skal vi sikre, at dem der kommer hertil, også bidrager og har de rette forudsætninger for at blive en del af det danske samfund.

• Det gælder sproget. Det er åbenlyst, at man har svært ved at begå sig i Danmark, hvis man ikke kan tale og forstå dansk. Dansk er et grundvilkår, for at integrationen skal lykkes. Derfor vil vi skærpe sprogkravet – både for de herboende og for dem, der gerne vil til landet.

• Det gælder i forhold til at være en del af arbejdsmarkedet. I dag står for mange indvandrere uden for arbejdsmarkedet. Derfor vil vi skærpe kravet til, at man kan forsørge sig selv.

• Og det handler om, at vi i vores udsatte boligområder ikke gør integrationsudfordringen endnu større, end den i forvejen er. Derfor skal det være sværere at få familiesammenføring, hvis det er til et udsat boligområde.

• Endelig, men nok så vigtigt: Det handler ikke kun om at stille krav til dem, der allerede bor her, som søger om familiesammenføring. Det handler nok så meget om, at dem, der gerne vil hertil, har de rette forudsætninger inden de kommer. Der må vi se på, om sprogkravet også her kan skærpes.

For os er vi nødt til at se tingene i en helhed.

Det handler ikke kun om familiesammenføringer. Det handler også om, hvordan vi behandler flygtninge. Hvordan vi sikrer de nødvendige værn mod social dumping. Og at vi ikke lader børn vokse op i fattigdom – for det modvirker integrationen.

Derfor vil jeg endnu engang sende en opfordring til regeringen: Lad os lave en bred politisk aftale. Om asyl og udlændinge. Om reel og markant hjælp til nærområderne og verdens flygtninge. Om en skærpet indsats imod social dumping udefra. Om ret og pligt i integrationsindsatsen. Om et Danmark vi kan være fælles om. Alle sammen – nye som gamle danskere.