Lad os samle Danmark igen

Af Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet


Om mindre end et år tager vi hul på et nyt årti. 20’erne. Det er næppe noget, nogen tænker over, når nytårsaften ikke lige er nært forestående. Men snart afgør vi, hvilken retning Danmark skal have, når rådhusklokkerne slår tolv på den sidste dag i 2010’erne.

 

Bliver det en ny begyndelse? Eller mere af det samme?

 

I 10 punkter nedenfor præsenterer jeg de mål, Socialdemokratiet mener, en ny regering skal arbejde for – hvis vælgerne sammensætter Folketinget på en måde, så vi kan danne regering efter valget.

 

Kort opsummeret: Velfærd først. Meget større ambitioner for klimaet og naturen. Ikke mere ulighed og centralisering. En retfærdig og realistisk udlændingepolitik. Og en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte.

 

Samtidig udstikker det en retning, som fortæller meget om, hvilket samfund vi ønsker.

 

Når en socialdemokratisk regering tager en beslutning – uanset hvor stor eller lille den måtte være – så skal det være en beslutning, der styrker vores danske samfundsmodel.

 

I et velfærdssamfund som det danske skal det være sådan, at man får hjælp, hvis man har det svært. En ordentlig behandling, hvis man bliver syg eller mister sit arbejde. At der er muligheder, uanset hvem man er, hvor man kommer fra og hvor man bor.

 

Sådan er idealet i hvert fald for det samfund, som generationer før os har bygget op.

 

Spørgsmålet er, om det også forholder sig sådan i virkeligheden?

 

På den ene side kører det godt. Vi har styr på økonomien. Beskæftigelsen er høj. På papiret har vi aldrig haft flere muligheder end nu. På den anden side er det åbenlyst, at velfærden er under pres. Medarbejderne løber mange steder for stærkt. Centraliseringen har efterladt store dele af Danmark med ringere muligheder. Og stadig flere børn og unge har ondt i livet.

 

Samtidig er der særligt i de senere år slået store skår af den tillid, der ellers er så afgørende for vores samfund.

 

Vi ved, at samfundet er blevet snydt for milliarder. Vi er ikke længere sikre på, at alle betaler den skat, de skal. Og vi kan se, at nogle få i toppen stikker af fra resten af samfundet.

 

Samtidig stoler vi mindre og mindre på medierne. Og troværdigheden for os politikere er historisk lav.

 

Politisk afmagt er farligt for et demokrati. En socialdemokratisk regering vil tage livtag med tillidskrisen i vores samfund. Derfor lover vi heller ikke, at alt bliver godt, hvis vi får en ny regering. Selvom dansk økonomi er god, skal der stadig prioriteres Med rette er forventningerne store. Men vi kommer ikke til at kunne indfri dem alle på én gang.

 

Til gengæld er vi overbeviste om, at vi kan gøre det bedre end i dag. At vi gradvist kan skabe fremskridt, der kommer alle til gavn. Som skridt for skridt udbygger vores velfærd og samfundsmodel.

 

Lars Løkke Rasmussen ynder at fremhæve, at han har haft ansvaret for Danmark i hovedparten af de forgangne 20 år. Men hvad har han brugt magten til? Blev opsvinget brugt klogt i 00’erne? Blev velfærden udbygget tilstrækkeligt i 10’erne?

 

På dørtærsklen til et nyt årti, står Danmark i dag så godt rustet, som vi har haft muligheden for?

 

Eller er sandheden ikke snarere denne: At vores grønne førerposition blev sat over styr. At vi forsømte at investere i uddannelse, så gode tider ikke blev bedre for alle. At centraliseringen blev et mål i sig selv. Og at velfærden gradvist blev udhulet.

 

Er sandheden ikke også, at det kunne være gået endnu værre, hvis den nuværende borgerlige-liberale regering havde evnet at realisere deres program: Lavere topskat. Højere pensionsalder. Mindre SU. Færre billige boliger.

 

Selvom Socialdemokratiet har været i opposition, er det både lykkedes at forhindre regeringens værste forsøg på at trække Danmark skævt og samtidig indgå forlig, der kan stå i mange år. Det giver ro og stabilitet – blandt andet om danskernes boligskat og om udlændingepolitikken.

 

Hvis vi kan danne regering efter valget vil vi invitere til et bredt samarbejde. Vi har ikke ét parti, som vi kan gøre det hele sammen med. Men der er mange partier, som vi kan gøre meget med.

 

Vores 10 mål, en ny regering skal arbejde for:

 

1. Velfærd

Vi sætter velfærden først, så der bliver mere tid til omsorg for børn, ældre og syge.

 

Vores behov for velfærdssamfundet er vidt forskelligt. Nogle er heldige og har ”kun” brug for en god skole til børnene og kan måske nøjes med et enkelt sygdomsforløb igennem livet. Mens andre er meget afhængige af om velfærden fungerer. Mennesker med store funktionsnedsættelser og den ældre der er blevet dement. Fællesskabet skal vise sit værd i alle tilfælde.

 

Vi kan ikke med det samme rette op på de mange besparelser, der er gennemført. Men vi kan gå i gang, og vi vil prioritere velfærd i stedet for skattelettelser. På den måde kan vi eksempelvis ansætte flere til at tage sig af vores børn, syge og ældre.

 

2. Fremtid

Vi kæmper for, at Danmark bliver verdens bedste land at være barn i.

 

Barndommen er så kort, men alligevel den vigtigste tid i alle menneskers liv. Vi skal passe bedre på vores børn. Derfor blandt andet flere pædagoger. Så der er tid og ro til gode relationer.

 

De mest udsatte børn skal sikres mere stabilitet i deres opvækst. I de tilfælde, hvor forældre ikke kan passe på deres egne børn på grund af eksempelvis misbrug, skal flere børn have mulighed for at få en ny familie.

 

En socialdemokratisk regering vil mere end noget andet lade sig måle på, om det går fremad med børnelivet i Danmark. To konkrete bud er bedre normeringer og muligheden for, at børn kan starte senere i skole.

 

3. Bæredygtighed

Vi vil stille os i spidsen for et meget stærkere lederskab for vores klima, natur og miljø.

 

Der er brug for et helt andet lederskab for den grønne omstilling.

 

Med en bindende klimalov vil vi forpligte Danmark på det ambitiøse mål, at vores drivhusgasser skal reduceres med mindst 60 pct. i 2030. Vi vil blandt andet indføre et klimabidrag for landbruget og omstille transportsektoren.

 

Samtidig er vores miljø, natur, luft og drikkevand mindst lige så vigtigt for et grønt Danmark som klimaet. Vi vil have mere urørt skov og flere sammenhængende naturområder, så biodiversiteten får bedre vilkår i Danmark. Vi vil forbyde gødskning tæt på drikkevandboringer, og højere afgifter og pant på plastik skal modvirke den alt for store plastikforurening.

 

Socialdemokratiet har før vist, at vi kan skabe resultater, som da vi op gennem 90’erne var med til at skabe det danske vindmølleeventyr. Et nyt grønt eventyr venter, hvis Danmark igen tør gå forrest. Ord gør det ikke alene. Der skal handling til.  

 

4. Pension

Vi vil indføre en ny ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte.

 

I takt med at vi forventer en højere levealder, er det fornuftigt, at mange også arbejder i længere tid. Det er der heldigvis også mange, der både har lyst og helbred til at kunne gøre. Men det ændrer ikke ved, at der også er nogen, der ikke kan arbejde helt til pensionsalderen. Det siger meget om de uretfærdigheder der stadig er i vores samfund, at forskellen i levealder stadig er markant.

 

Vi vil indføre en ret til tidlig folkepension til dem, der er blevet nedslidt af at gå på arbejde, og til dem, der har arbejdet i flest år. Nogle gange skal vi behandle mennesker forskelligt, for at alle får ret til det samme: En værdig tilbagetrækning. Samtidig vil vi satse på et bedre arbejdsmiljø og en øget indsats imod social dumping.

 

5. Danmark

Vi vil tage et opgør med centraliseringen.

 

Vi ønsker et Danmark, hvor man kan bo, uddanne sig og arbejde i hele landet. Vi er imod at beslutninger om f.eks. sundhed og sygehuse flyttes væk fra lokalsamfundene. Vi tror ikke på, at en bestyrelse langt væk vil tage de lokale hensyn, der er så vigtige for et sammenhængende Danmark.

 

Vi vil oprette nærhospitaler og nærpoliti. En pligt for nyuddannede læger til at arbejde et halvt år hos en praktiserende læge efter endt uddannelse. Så flere får en læge tæt på. Og så vil vi udflytte uddannelser. Ikke mindst på velfærdsområdet.

 

Mange års udvikling kan vi ikke ændre på en dag. Eller på et år. Men vi kan gå i gang og dermed også insistere på, at udvikling for nogle ikke betyder afvikling for andre. Der er ingen modsætning mellem en stærk hovedstad, der kan sætte Danmark på verdenskortet – og at der samtidig er muligheder i resten af landet.

 

6. Opsving

Vi vil satse på uddannelse, så gode tider bliver bedre for alle.

 

En ansvarlig økonomisk politik er fundamentet for, at vi kan have et stærkt velfærdssamfund. Budgetterne skal overholdes. Vi har fremlagt en holdbar og fuldt finansieret økonomisk plan.

 

Dansk erhvervsliv skal have gode og stabile rammevilkår. Det kræver langsigtede og brede politiske aftaler, så der er tryghed om fremtidens investeringer. Det skal bedre kunne betale sig at investere i forskning.

 

Vi vil afskaffe de årlige besparelser på uddannelse. Så vi igen satser på de unge. Og samtidig vil vi gøre det mere attraktivt at dygtiggøre sig, så flere ufaglærte får mulighed for at få en faglært uddannelse.

 

7. Udlændinge

Vi står fast på en retfærdig og realistisk udlændingepolitik.

 

Udlændingepolitik er fyldt med dilemmaer og svære valg. Mange, der er kommet til Danmark, klarer sig godt, har lært sproget og er blevet en del af vores samfund. Men desværre er der stadig store integrationsudfordringer. Hvis det skal vendes, skal vi kun tage imod så mange, som vi evner at hjælpe her i landet. Og hvis vi for alvor skal få nedbragt antallet af flygtninge og migranter, der søger mod Europa, skal vi hjælpe mere og bedre i nærområderne. Alle tre dele hænger uløseligt sammen. Derfor er der brug for en helhedsplan.

 

Man er ikke et dårligt menneske, fordi man ikke ønsker at se sit land blive grundlæggende forandret. Og man er ikke naiv, fordi man gerne vil hjælpe andre mennesker til en bedre tilværelse. Langt de fleste vil gerne begge dele: Hjælpe flere i nød og passe på Danmark.

 

Vi vil arbejde for et nyt asylsystem, hvor der etableres et modtagecenter udenfor Europa og hvor Danmark igen begynder at tage imod kvoteflygtninge. Og vi vil føre en integrationspolitik, der i højere grad er baseret på ret og pligt – blandt andet ved at indføre en pligt til at bidrage, hvis man modtager offentlige ydelser.

 

8. Trivsel

Vi ønsker et samfund, hvor flere trives, og hvor vi tager hånd om sårbarheden.

 

Det moderne samfund har ført mange forbedringer og muligheder med sig. Men mønten har altid en forside og en bagside. Psykisk sårbarhed blandt børn og unge er voldsomt stigende.

 

Og vi må være kritiske. Både i forhold til den måde vi har indrettet uddannelsessystemet på, ressourcerne i psykiatrien, om der er den rette balance mellem arbejds- og familieliv – men også om ting, det ikke er så let at lovgive om: børn og unges brug af sociale medier og skæm i det hele taget.

 

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker selvfølgelig gør sig umage, og hvor ret og pligt er en bærende samfundsværdi. Men vi ønsker et ikke præstations- og konkurrencesamfund. Vi vil derfor tage fat på uddannelsessystemet og finde løsninger, der støtter børnenes trivsel, samtidig med at de skal lære og dannes. Vi vil eksempelvis gøre op med brugen af nationale tests i folkeskolens yngste klasser.

 

9. Udsyn

Vi vil et mere socialdemokratisk Europa, der løser borgernes problemer.

 

Der er så mange, der gerne vil splitte. Både herhjemme og i Europa. Vi vil hellere samle. Og holde sammen. Ikke mindst på Europa. Et fælles Europa er vores garanti for fred og vores bedste fælles bidrag mod både en aggressiv russisk præsident Putin i Øst og en siddende præsident Trump i USA, der aktivt modvirker det globale verdenssamfund.

 

Vi vil et stærkere socialdemokratisk Europa. Lønmodtagernes rettigheder skal have samme status som hensynet til den frie bevægelighed. Vi vil sætte os i spidsen for at få indført en europæisk solidaritetspagt. Den skal lægge en fælles bund under selskabsskatten og en fælles skat på tech-giganterne. Så de enkelte lande ikke konkurrerer hinanden ned og dermed forringer vores mulighed for at finansiere velfærden.

 

Danmark er ikke kun en del af EU. Vi indgår også i et Rigsfællesskab med Grønland og Færøerne. Vi har stor forståelse for mange menneskers ønske om selvstændighed. Og vi ønsker selvfølgelig et ligeværdigt og positivt samarbejde.

 

10. Solidaritet

Vi vil bekæmpe den stigende ulighed

 

Uligheden stiger. Værst er det globalt, men også i Danmark går det den forkerte vej. Formuerne og indtægterne fra formuer koncentreres på stadig færre hænder. Den stigende ulighed truer med at underminere ikke alene vores samfundsmodel, men også vores unikke tillid til hinanden i Danmark.

 

Vi ønsker et retfærdigt samfund. Danmark er for lille til store forskelle. Og vi vil udfordre den grådighed, vi har set i dele af finansverdenen. Eller med andre ord genoprette den samfundskontrakt, der har gjort Danmark til et af de bedste samfund i verden.

 

Vi vil blandt andet indføre et loft over meget høje lønbonusser og ophæve de store skattelettelser, der er givet til de få, der har meget høje kapital- og aktieindkomster.

 

I morgen kan blive bedre i dag

De konkrete elementer, vi har skitseret i det ovenstående, er langtfra udtømmende. Det kræver selvsagt flere initiativer, hvis vi skal lykkes med vores ambition om at gøre 2020’erne til et årti, hvor vi igen udbygger vores unikke danske velfærdsmodel. Gør Danmark til et foregangsland i den grønne omstilling. Og sikrer, at opsvinget kommer alle til gavn.

 

Men de 10 mål, som en ny regering skal arbejde for, er der vi starter. Det fortæller, hvordan vi vil prioritere, hvis danskerne betror os ansvaret. Og det viser med al tydelighed, at vi vil trække Danmark i en ny og mere retfærdig retning end den politik, som har været ført de sidste fire år.

 

Det er en politik, der er afhængig af samarbejde med andre partier. De bedste resultater skaber vi i fællesskab. Vil du være sikker på, at Danmark får en ny regering. Så skal du overveje at stemme på Socialdemokratiet.

 

Bragt som Kronik i Politiken 3. juni 2019.

Filer:


Lad os samle danmark igen.pdf
PDF
3 MB