Kort om Socialdemokratiets organisation

Socialdemokratiet består af ca. 40.000 medlemmer fordelt i 245 partiforeninger, organiseret i 98 kommuner, 92 kredse og 5 regioner.


Partiforeninger: Partiforeningerne er grundorganisationen, og det er her, man er medlem af partiet. De lokale og de frivillige er fundamentet for Socialdemokratiet. 

 

Kommune: Dette led i vores organisation opstiller kandidater til kommunalbestyrelserne.

 

Kreds: Dette led i vores organisation opstiller folketingskandidater.

 

Region: Socialdemokratiets regioner opstiller kandidater til regionsrådene.

 

Kongres: Socialdemokratiets kongres afholdes én gang årligt, hvor der vedtages programmer og udtalelser. Socialdemokratiets medlemmer deltager enten som delegerede fra en partiforening, kommune eller kreds eller som tilhører. Hvert fjerde år afholdes Socialdemokratiets ordinære kongres, hvor Socialdemokratiets ledelse vælges. Kongressen er Socialdemokratiets øverste myndighed. 

 

Hovedbestyrelsen: Mellem de årlige kongresser er det den valgte Hovedbestyrelse, der er ansvarlig for partiets politiske og organisatoriske udvikling og virksomhed mellem kongresserne. Hovedbestyrelsen består af politikere og lokalt valgte medlemmer fra Socialdemokratiets forskellige organisationsled.  

 

Se hovedbestyrelsens medlemmer

 

Partiets ledelse: Socialdemokratiets ledelse består af en formand, to næstformænd og en partisekretær, der er tilknyttet partiets Hovedbestyrelse.

 

Se medlemmerne af ledelsen 

 

Se også oversigterne over Socialdemokratiets lokalafdelinger