Kort om medlemsrettigheder


Som ordinært medlem hos Socialdemokratiet får du:

  • Indflydelse på partiets politik
  • Mulighed for at deltage i valgkampe og kampagnearbejde
  • Mulighed for at deltage i arrangementer i din lokale partiforening og tilbud om kurser, konferencer og andre arrangementer både lokalt og nationalt
  • Mulighed for at være med til at forme partiets politik sammen med din lokale forening
  • Nyhedsbreve fra partiet og vores politikere
  • Vores medlemsblad Socialdemokraten fire gange om året 

Ordinære medlemmer kan opstille kandidater til valg og stemme til fx generalforsamlinger. Efter et års ordinært medlemskab kan du selv stille op til valg.


Særligt om rettigheder for intromedlemmer:

Intromedlemmer får samme tilbud som beskrevet ovenfor, men i perioden hvor du er intromedlem i Socialdemokratiet, kan du ikke opstille kandidater til valg, selv stille op eller stemme til fx en generalforsamling.

Men du kan til enhver tid ændre dit medlemskab til almindeligt betalende medlem med øjeblikkelig virkning, så du får alle disse medlemsrettigheder. Efter et års ordinært medlemskab har du selv mulighed for at stille op til politiske poster. Vil du som intromedlem ændre dit medlemsskab til et almindeligt medlemsskab, kan du skrive til kartotek@socialdemokratiet.dk.

 

Møder for nye medlemmer

Som nyt medlem kan du deltage i møder for nye medlemmer, hvor du får en introduktion til Socialdemokratiet, og vi til dig. Der vil også være mulighed for at diskutere aktuel politik med en eller flere af vores politikere. Derudover har du mulighed for at deltage i temakonferencer om f.eks. europapolitik, ligestillingspolitik og velfærdspolitik samt studieture.