Kort om medlemsrettigheder


Som ordinært medlem hos Socialdemokratiet får du:

  • Indflydelse på partiets politik
  • Mulighed for at deltage i valgkampe og kampagnearbejde
  • Mulighed for at deltage i arrangementer i din lokale partiforening og tilbud om kurser, konferencer og andre arrangementer både lokalt og nationalt
  • Mulighed for at være med til at forme partiets politik sammen med din lokale forening
  • Nyhedsbreve fra partiet og vores politikere
  • Vores medlemsblad Socialdemokraten fire gange om året 

Ordinære medlemmer kan opstille kandidater til valg og stemme til fx generalforsamlinger. Efter et års ordinært medlemskab kan du selv stille op til valg.

 

Møder for nye medlemmer

Som nyt medlem kan du deltage i møder for nye medlemmer, hvor du får en introduktion til Socialdemokratiet, og vi til dig. Der vil også være mulighed for at diskutere aktuel politik med en eller flere af vores politikere. Derudover har du mulighed for at deltage i temakonferencer om f.eks. europapolitik, ligestillingspolitik og velfærdspolitik samt studieture.