Hvordan kan jeg deltage i lokale møder?


Som medlem har du mulighed for at være med til at forme partiets og det lokale byråds politik sammen med din lokale partiforening – blandt andet på din forenings møder og arrangementer.

 

Der foregår rigtig meget i vores 238 partiforeninger. Der er bl.a. debat- og temaarrangementer, generalforsamlinger, 1. maj- og grundlovsdagsarrangementer og kampagner.


Nogle foreninger og kommune-afdelinger har en hjemmeside, hvor de informerer om de kommende arrangementer. Andre har i stedet en Facebook-side. Du kan søge din egen kommune- eller partiforening frem under lokalafdelinger.

 

Hvem kan jeg kontakte i min partiforening for at høre om, hvordan jeg kan deltage i møder og aktiviteter?

Du er altid meget velkommen til at kontakte partiforeningens formand eller den medlemsansvarlige – blandt andet for at høre om, hvornår der er møder, debatarrangementer eller kampagneaktiviteter. Nye medlemmer får et brev fra Socialdemokratiets partikontor, hvor det også oplyses, hvilken partiforening man er tilknyttet. Du kan søge din egen partiforening frem under foreninger.