April


Mandag, 2 apr 2018

Pengene skal tilbage til områderne

Jeg vil gerne i dette nyhedsbrev komme ind på overenskomstforhandlingerne da det fylder rigtig meget hos rigtig mange lige nu. Vi har i Danmark en fantastisk måde at organisere os på.  Via fagforeningerne får vi afgjort interesseforskelle, som eksisterer mellem arbejdsgivere og ansatte.


Søndag, 8 apr 2018

I trafikkens tegn....

Onsdag aften var vi samlet en halv snes partiforeningsmedlemmer på rådhuset, til at debatterer hvilke trafikudfordringer vi ønskede at få med på årets vejbesigtigelse. Lørdag var det så blevet tid til at få afviklet vores åbne trafikdebat, som tog udgangspunkt i den trafikplan for togtrafik i Danmark, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der har udarbejdet og udsendt i foråret 2018.


Søndag, 15 apr 2018

Status for kultur- og fritidsområdet

Byrådet er netop blevet præsenteret for statusrapporten for fritids- og kulturområdet 2017. Rapporten giver os et samlet overblik over alle de politikker der er vedtaget under fritids- og kulturområdet samt hvad kommunen har arbejdet med i 2017 indenfor området. Samtidig er rapporten et godt stykke værktøj til at diskutere hvad der skal ske på området i fremtiden.


Mandag, 23 apr 2018

Demokratiet skal styrkes i kommunen

Det danske demokrati har dybe rødder, men demokrati er også noget, der skal værnes om og udvikles i takt med tiden. Socialdemokratiet har derfor stillet et byrådsforslag her i april måned, som skal være med til at styrke demokratiet og rykke borgerne i Høje-Taastrup kommune tættere på den politiske beslutningsproces.