11. marts 2018

Vi skal samle Danmark

Ny udlændingepolitik Dette er et udspil til en ny udlændingepolitik fra Mette Frederiksen. Og jeg fristes til at sige, at det på tide. På tide, at Socialdemokratiet kommer med dette udspil og viser at vi tager et ansvar for Danmark og for at løse mange af de udfordringer vi desværre har med integrationen.

Anne Mette Bak, byrådsmedlem

Det nye udspil indeholder 9 konkrete punkter på en politik der samler Danmark:

 

1: En række tiltag skal gøre op med parallelsamfund og styrke indsatsen mod social kontrol. Bl.a. skal børn automatisk skrives op til vuggestuer. Familiesammenføring til udsatte boligområder skal standses. Der er brug for et opgør med muslimske friskoler, hvor flere end halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Og så skal offentligt ansatte ikke stå alene i kampen om, hvorvidt demokrati står over religiøse hensyn.

 

2: Der indføres en pligt til at bidrage med en obligatorisk 37-timers arbejdsuge for indvandrere på kontanthjælp og integrationsydelse. Og der indføres forbud mod at bruge børn som tolke.

 

3: Der nedsættes en ydelseskommission, der får til opgave at gennemgå de nedsatte ydelser. Kommissionens anbefalinger skal bl.a. sikre, at konsekvenserne for børnene ved forældrenes manglende job minimeres, at nytilkomne ikke modtager højere ydelser end herboende, og at der er de rigtige balancer mellem hensynet til integration, deltagelse på arbejdsmarkedet, levevilkår mv. Vi vil indføre en børnepakke til familier på integrationsydelse, som skal sikre børnene ordentlige vilkår. Og vi vil årligt investere mindst 200 mio. kr. i daginstitutioner og skoler i udsatte områder.

 

4: Boligområder og skoler skal over tid blandes. En 10-årsplan skal sikre, at ingen boligområder, skoler eller uddannelsesinstitutioner i fremtiden har mere end max 30 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

5: Initiativer der bekæmper det illegale arbejdsmarked. Bl.a. skal virksomhedsejere ved brug af illegal arbejdskraft kunne fratages retten til at drive virksomhed. Myndighederne have bedre muligheder for kontrol. Og bødestraffene forhøjes markant.

 

6: Det skal være muligt at frakende personer deres danske statsborgerskab, hvis de f.eks. begår alvorlig personfarlig eller narkorelateret kriminalitet.

 

7: En række initiativer, der giver mennesker, som ønsker at rejse hjem, bedre økonomiske muligheder for det. Det skal bl.a. gøre det muligt, at man kan starte en reel ny tilværelse i ens oprindelses land. F.eks. ved at man som pensionist kan tage sin offentlige indtægt med til oprindelseslandet, hvis man frasiger sig sit danske opholdsgrundlag.

 

8: Danske domstole skal udvise flere kriminelle udlændinge til afsoning i hjemlandet. Danmark skal i regi af Europarådet udfordre den fortolkning, der kommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 

9: Øget politiindsats skal bekæmpe bander. Socialdemokratiet vil indføre et bandetilhold og gøre det strafbart at rekruttere unge under 18 år til bander. Det skal også afsøges, om der kan etableres et socialt sanktionssystem, der er uafhængigt af domstole og politi. Som kan styrke den præventive indsats og sætte ind med sociale og opdragende sanktioner i udsatte boligområder.

 

Dette udspil har rigtig mange gode elementer, og med de udfordringer vi har i Høje-Taastrup kommune, vil nogle af elementerne være en stor hjælp for at få en endnu bedre integration.

 

Jeg håber derfor, at det vil lykkedes for Mette Frederiksen at få en dialog i gang med de andre partier på Christiansborg, så vi kan få en udlændingepolitik med klare budskaber.