4. marts 2018

Buslinje 116 - en lokal succes

Vi er vidne til en rigtig positiv udvikling i buslinje 116, som jo binder alle kommunens landsbyer i yderområderne sammen. For tredje år i træk har linjen haft stor fremgang på alle parametre. Det viser det netop offentliggjorte regnskab for alle Movias buslinjer.

Hugo Hammel, byrådsmedlem

I mit seneste nyhedsbrev kommenterede jeg på den chokerede ringe trafikplan for den statslige jernbane og de udfordringer, det på sigt vil give vores kommune.

 

Denne gang vil jeg fokusere på en lokal bussucces, nemlig linje 116.

 

Vi er vidne til en rigtig positiv udvikling i Buslinje 116, som jo binder alle kommunens landsbyer i yderområderne sammen. For tredje år i træk har linjen haft stor fremgang på alle parametre. Det viser det netop offentliggjorte regnskab for alle Movias buslinjer.

 

Siden 2014 er passagertallet på linje 116 stedet støt fra 235.000 i 2014 til 354.000 sidste år. Det er en fremgang på 50 procent. Imponerende!

 

De flotte passagertal giver også udslag på økonomien. Således er Høje Taastrup Kommunes tilskud til linje 116 faldet fra 8,9 mio. kr. i 2014 til 6,8 mio. kr. i 2017. Det er et fald på næsten 25 pct.

 

Kommunal busdrift bliver aldrig en god forretning, men det har heller aldrig været meningen. Busdrift en nødvendig del af den service, som kommunen stiller til rådighed for vores borgere, så kommunen kan hænge ordentlig sammen og sikre, at børn, ældre og borgere uden egen transportmulighed, kan komme til og fra og være en del af fællesskabet. 

 

Ser man på det tilskud, som kommunen binder i halen på hver passager på linje 116, så ser det bestemt også bedre ud. Tilskuddet pr. passager er nemlig halveret fra 38 kr. i 2014 til 19 kr. i 2017. 

 

Linjens evne til at finansiere sig selv gennem billetindtægter er også klart forbedret i samme tidsrum. Fra beskedne 21 pct. I 2014, til nu 35 pct. Linje 116 ligger dog stadig i bunden blandt kommunens buslinjer, som har en selvfinansiering på ca. 60 pct., men der er tale om en betydelig fremgang. 

 

Og fremgangen kan blive endnu bedre.

 

Serviceniveauet om aftenen og i weekenderne bør justeres.

116 bør igen køre begge veje rundt i kommunens yderområde om aftenen og i weekenderne, så også flere på disse tidspunkter vil vælge at benytte bussen som deres foretrukne transportvalg.

 

Spritnye CO2-fri busser på linje 116.

Busruten har netop været i udbud og overgår til et andet busselskab, Nobina. Når de fra den 14. april 2019 overtager driften, vil de indsætte fabriksnye CO2- neutrale busser på linjen.

 

De nye busser kommer til at køre på 100 procent biodiesel.

En klar gevinst for miljøet.